Archiwum dla miesiąca: marzec 2011


UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA Nr 5

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 5 z dnia 04.03.2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Bractwa Kapchornowców.

Zgodnie z art. 31 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym sposobu wprowadzania zmian w statucie Bractwa
uchwala się:

 

 1. Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w statucie Bractwa Kaphornowców i uchwala tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA Nr 4

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 4 z dnia 04.03.2011 r.

w sprawie: wyboru Grotmaszta Bractwa Kaphornowców na lata 2011 – 2015.

 

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi wyboru Grotmaszta Bractwa oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

1. Grotmasztem Bractwa Kaphornowców na lata 2011 – 2015 wybrany został:

 • kontradmirał dr. inż. Czesław DYRCZ

2. Grotmaszt w przeciągu 1 miesiąca na stronie internetowej Bractwa przedstawi skład Kapituły w ilości zgodnej z art. 22 statutu.

3. Jednocześnie Członkowie Bractwa składają podziękowanie Grotmasztowi oraz członkom Kapituły za działalność na rzecz Bractwa w latach 2007 – 2011 r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA Nr 3

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 3 z dnia 04.03.2011 r.

w sprawie: wyboru członków Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego Bractwa Kaphornowców na lata 2011 – 2015.

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi wyboru członków Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

1. Członkami Kontrol Mesy na lata 2011 – 2015 wybrani zostali:

 • Hubert LATOŚ;
 • Maciej LEŚNY;
 • Waldemar WASZCZYK.

 

2. Członkami Sądu Pokładowego na lata 2011 – 2015 wybrani zostali:

 • Jerzy WĄSOWICZ;
 • Waldemar MIECZKOWSKI;
 • Wojciech PASIECZNY.

 

3. Członkowie Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego w przeciągu 1 miesiąca dokonają spośród siebie wyboru przewodniczących.

 

4. Jednocześnie Członkowie Bractwa składają podziękowanie dotychczasowym członkom Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego za działalność na rzecz Bractwa.

 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokoły z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRADTWA Nr 2

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 2 z dnia 04.03.2011 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującym członkom władz obieralnych Bractwa za działalność w latach 2007 – 2011.

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi udzielania absolutorium ustępującym władzom obieralnym oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

 1. Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców udziela absolutorium ustępującym członkom władz obieralnych Bractwa za działalność w latach 2007 – 2011.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

UCHWAŁA WALNEGO ZGOMADZENIA BRACTWA Nr 1

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 1 z dnia 04.03.2011 r.

 

w sprawie: sposobu wyboru członków władz Bractwa.

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi podejmowania chwały w sprawie sposobu odwoływania i powoływania członków władz Bractwa oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

 1. Odwoływanie i powoływanie członków władz Bractwa Kaphornowców odbywa się w wyborach jawnych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BRACTWA

W związku z upływem kadencji Gotmaszt Bractwa przedstawił sprawozdanie z działalności Bractwa.Sprawozdanie jest dostępne pod adresem :

Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Przejdź do paska narzędzi