Archiwum dla miesiąca: październik 2013


Protokól ze spotkania Kapituły

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW

(Akademia Marynarki Wojennej – 22.10.2013 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 1. Przygotowanie do Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców’2013;
 2. Zakończenie działań dotyczących uzyskania rachunku bankowego;
 3. Propozycją zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w związku z ewentualnymi działaniami związanymi z przystąpieniem Bractwa do organizacji pożytku publicznego;
 4. Biuro Bractwa Kaphornowców – propozycja Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego;
 5. Prace nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”;
 6. Inne sprawy kaphornowskie.

 

Ad. 1. Kapituła przyjęła następujący plan Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców’2013, które odbędzie się na pokładzie fregaty „Dar Pomorza” w dniu 09.11.2013 r. o godz. 1200:

 1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru Pomorza”);
 2. Wprowadzenie, powitanie gości oraz sprawy organizacyjne spotkania;
 3. Tematyka spotkania – „Kaphornowcy w Arktyce”:
  „Arktyka – zmiany klimatu, zagrożenia i nowe wyzwania” – wystąpienie grotmaszta;
  „Rosyjska Arktyka’2013″ – kpt. s/y „Barlovento II” Maciej Sodkiewicz;
  „Pod żaglami wśród polarnych wód” – kpt. Ewa Skód;
  „S/y Województwo Toruńskie na Morzu Białym” – kpt. Cezary Bartosiewicz;
  „S/y Gedania – Arktyka 2010″ – kpt. Waldemar Waszczyk.
 4. Wręczenie dyplomu Bractwa Kaphornowców kapitanowi Maciejowi Sodkiewiczowi za wyprawę „Sekstant Expediton – Rosyjska Arktyka 2013″;
 5. Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi” – fokmaszt Bohdan Sienkiewicz;
 6. Inne sprawy kaphornowskie;
 7. Kaphornowski poczęstunek

 

Ad. 2. Bractwo Kaphornowców uzyskało rachunek bankowy:

BRE BANK SA

Oddział Korporacyjny Gdynia

81-371 GDYNIA, ul Zygmuntowska 4

Nr rachunku: 63 1140 1153 0000 2309 2400 1002

Waluta: PLN

Kapituła złożyła podziękowanie na ręce braci Bohdana Sienkiewicza i Jacka Hałaczkiewicza za upór
i determinację oraz osobisty wkład pracy w realizację tego zadania.

 

Ad. 3. Szeroko przedyskutowano propozycję zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w związku
z ewentualnymi działaniami związanymi z przystąpieniem Bractwa do organizacji pożytku publicznego. Zaproponowano przeniesienie dyskusji na forum Bractwa Kaphornowców i ponowne rozważenie powyższej sprawy. Istnieje duża potrzeba ponownego omówienia korzyści i zagrożeń wynikających z tej działalności.

 

Ad. 4. Nie podjęto dyskusji nad problemem biura, gdyż nastąpiły działania Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, które wiążą się ze zmianą przeznaczenia obiektu wraz z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Ad. 5. Brat fokmaszt Bohdan Sienkiewicz przypominam, że już kilka miesięcy temu przekazał kapitanom Rejsów Kaphornowych komplet dokumentów po posiedzeniu Kapituły w Bydgoszczy dotyczących wydania nowej wersji „Pokłon Hornowi”. Otrzymał już przykładowo pierwsze materiały i zdjęcia od załogi s/y „Asterias”. Kapituła liczy, iż na Jesiennym Spotkaniu usłyszymy o stanie przygotowań materiałów od przedstawicieli wszystkich załóg. Ze względów technicznych korespondencja na ten temat powinna odbywać się za pośrednictwem skrzynki mailowej: Bohdan.Sienkiewicz@gmail.com

 

Ad. 6. W wolnych wnioskach poruszono problematykę materiałów i ekspozycji wystawy na „Darze Pomorza” dotyczącej polskich jednostek żaglowych na Hornie. Grotmaszt został upoważniony do zaprezentowanie stanowiska Kapituły dyrektorowi Centralnego Muzeum Morskiego, a dotyczącego powrotu wystawy na pokład statku muzeum.

 

Siostra Mira Urbaniak zaprezentowała stanowisko dotyczące pracy popularyzującej polskie żeglarstwo w środowiskach młodzieży szkół gdyńskich. Kapituła wyraziła przekonanie o potrzebie tego typu pracy, jednakże niezmiernie ważne są warunki prowadzenia tego typu działalności statutowej.

 

Następne posiedzenie Kapituły ustalono na przełom miesięcy listopada i grudnia 2013 roku.

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców

Kontradmirał Czesław Dyrcz

Przejdź do paska narzędzi