Archiwum dla miesiąca: styczeń 2014


Uchwała 23

UCHWAŁA

KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW

Nr23 z dnia 29 stycznia 2014

 

w sprawie: wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 r.

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie wyznaczania wysokości wpisowego i składek rocznych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

Wysokość wpisowego i składek rocznych wynosi odpowiednio:

 1. wpisowego dla nowoprzyjętych członków Bractwa 120,00 zł;
 2. składek rocznych dla członków do 25 lat 25,00 zł;
 3. składek rocznych dla pozostałych członków 50,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Wykaz

Wykaz kandydatów do przyjęcia w poczet członków Bractwa
w dn. 7 marca 2014
na podstawie uchwały Kapituły Bractwa Nr 22 z dn.29 stycznia 2014r.

 

 Chusta żółta

 

    Nr dyplomu  
  Concordia 2001.02.01,19:00    
1 Jacobson Wojciech 1/2014  
2 Leszczyński Piotr 2/2014 rejs w II obszarze
  Selma Expeditions 2009.12.11 11:20    
3 Klocek Jacek 3/2014  
  Selma Expeditions 2011.03.22 15:40    
4 Kubiczek Paweł 4/2014  
  Selma Expeditions 2012.03.13 16:35    
5 Knapik Adam 5/2014  
6 Kośmiński Paweł 6/2014  
  Selma Expeditions 2012.03.15 13:20    
7 Gardas Eryk 7/2014  
8 Żelazny Piotr 8/2014  
  Selma Expeditions 2012.03.25 18:50    
9 Janczewski Janusz 9/2014  
  Selma Expeditions 2012.11.17 10:10    
10 Ciecierski Marcin 10/2014  
  Selma Expeditions 2012.11.28 10:26    
11 Kryj-Radziszewski Ryszard 11/2014  
  Selma Expeditions 2012.12.29 17:45    
12 Fabijański Marek 12/2014  
13 Lewandowski Andrzej 13/2014  
14 Sobczak Aleksandra 14/2014  
15 Szczepańska Joanna 15/2014  
16 Wielowiejski Przemysław 16/2014  
  Selma Expeditions 2013.01.23 11:15    
17 Paluch Paweł 17/2014  
18 Salamon Jan 18/2014  
19 Witosławska Marta 19/2014  
  Selma Expeditions 2013.02.26 16:35    
20

Kossakowski Michał

20/2014  
21 Łoś Łucja 21/2014  
22 Nowak Jakub 22/2014  
  Selma Expeditions 2013.04.10 16:30    

23 Kalicki Stanisłw 23/2014  
23 Selma Expeditions 2014.01.10 11:30 23/2014  
24 Kasprzak Marta 24/2014  
25 Puchalski Olgierd 25/2014

 

Jednocześnie przypominamy ,że warunkiem koniecznym przyjęcia do Bractwa jest osobiste złożenie ślubowania(art. 13 Statutu Bractwa).
Ponieważ w zasobach Bractwa jest kilkadziesiąt nieodebranych dyplomów ( wykaz zamieścimy w najbliższym czasie),Kapituła postanowiła ,że warunkiem przyjęcia do Bractwa w dn.7 marca 2014r. będzie uprzednie wpłacenie na konto Bractwa wpisowego w wsokości =120 PLN ( konto Bractwa w zakładce Kontakty)do dn.21 lutego 2014r.W kwocie zawarta jest składka roczna i gadżety wręczane podczas ślubowania.

Uchwała 22

UCHWAŁA

KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW

Nr22 z dnia 29 stycznia 2014

 

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania członkostwa zwyczajnego i nadawania przywilejów statutowych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

1. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze I, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Ciecierski Marcin
 • Kubiczek Paweł
 • Fabijański Marek
 • Lewandowski Andrzej
 • Gardas Eryk
 • Łoś Łucja
 • Jacobson Wojciech
 • Nowak Jakub
 • Janczewski Janusz
 • Paluch Paweł
 • Kalicki Stanisław
 • Puchalski Olgierd
 • Kasprzak Marta
 • Salamon Jan
 • Klocek Jacek
 • Sobczak Aleksandra
 • Knapik Adam
 • Szczepańska Joanna
 • Kossakowski Michał
 • Wielowiejski Przemysław
 • Kośmiński Paweł
 • Witosławska Marta
 • Kryj-Radziszewski Ryszard
 • Żelazny Piotr

 

2. Przylądek Horn w obszarze II, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E
Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Leszczyński Piotr

3. Wymienionym w ust. 1 i 2 nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

4. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 7marca 2014 r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T

BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi