Archiwum dla miesiąca: luty 2011


Nagroda Grotmaszta za 2010r.

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 9 z dnia 11.02.2011 r.

 

w sprawie: przyznania nagrody Grotmaszta w 2010 r.

Na podstawie art. 7 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

 1. Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za 2010 rok zostaje przyznana inż. Zygmuntowi CHORENIOWI, żeglarzowi i konstruktorowi, „Za dobrą żeglarską robotę w tworzeniu światowej floty żaglowców”.
 2. Nagroda, o której mowa w pkt. 1 zostanie wręczona w dniu 4 marca 2011 r. podczas uroczystej gali z okazji przyznania nagrody „Rejs roku”.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przyjęcia do Bractwa

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 8 z dnia 11.02.2011 r.

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2011 roku.

 

Na podstawie art. 10 statutu Bractwa Kaphornowców oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

1. Następujące osoby spełniły warunki wynikające z ust. C i ust. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Grzegorz BALNIS
 • Mariusz CHMIELEWSKI
 • Jacek DERKACZ
 • Dariusz GADOMSKI
 • Joanna Magdalena KAFAR
 • Sebastian KAŁA
 • Jacek KLAWE
 • Richard KRENZEL
 • Tomasz KULAWIK
 • Piotr PIETRZNIAK
 • Ryszard Bogdan POZNAŃSKI
 • Katarzyna SĘKTAS
 • Maciej SODKIEWICZ
 • Aleksander ULATOWSKI
 • Konrad WAWRUCH
 • Hanna WITEK
 • Tadeusz WŁOCHYŃSKI
 • Sławomir ZGÓDKA.

2. Wymienionym nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

3. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 4 marca 2011 r.

 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi