Uchwały
8 marca 2011

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA Nr 5

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 5 z dnia 04.03.2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Bractwa Kapchornowców.

Zgodnie z art. 31 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym sposobu wprowadzania zmian w statucie Bractwa
uchwala się:

 

  1. Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w statucie Bractwa Kaphornowców i uchwala tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi