Archiwum dla miesiąca: styczeń 2013


Uchwał Nr 18

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 18 z dnia 20.12.2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 10 z dnia 12.11.2011 r.

 

W związku z uchwałą Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 17 z dnia 20.12.2012 r. i pkt. 19 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza oraz zgodnie z art. 28 statutu Bractwa Kaphornowców w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa,
uchwala się:

 

 1. Dokonuje się zmiany przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza.
 2. Przedstawicielami Bractwa, o których mowa w pkt. 1 wybrani zostają:
  Mira URBANIAK;
  Czesław DYRCZ.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Protokól z posiedzenia Kapituły 20.12.2012

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORN
(Akademia Marynarki Wojennej – 20.12.2012 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

1.Przyznanie nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” za rok 2012;

2.Miejsce Walnego Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców w 2013 r.

3.Informacja o propozycji nowej siedziby Bractwa Kaphornowców;

4.Wyłonienie kandydatury Bractwa Kaphornowców do drugiej edycji nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza oraz składu kapituły tej nagrody reprezentującej Bractwo Kaphornowców;

5.Inne sprawy kaphornowskie.

Ad. 1. Kapituła Bractwa Kaphornowców na podstawie art. 7 Statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” za 2012 rok kapitanowi Tomaszowi CICHOCKIEMU. Kpt. Tomasz CICHOCKI jako 5-ty Polak samotnie opłynął świat. Dokonał tego w rejsie na jachcie s/y „POLSKA MIEDŹ” w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 06.05.2012 r. rozpoczynając i kończąc swój rejs we francuskim porcie BREST. Podczas rejsu, który trwał 312 dni i wiódł wokół trzech przylądków jacht pokonał około 33 tys. mil morskich i zawinął tylko do jednego portu PORTH ELIZABETH. (Uchwała nr 16 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.)

Ad. 2. Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała o dotychczas przyjętym ceremoniale i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 1 marca 2013 roku.

Ad. 3. Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz przedstawił zaproponowaną przez prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego koncepcję zagospodarowania i użytkowania pomieszczeń w Jachtklubie wraz ze STAP, POZŻ i Bractwem Kaphornowców.

Ad. 4. Kapituła podjęła uchwałę w sprawie wyboru kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza (Uchwała nr 17 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.). Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza kandydatem Bractwa Kaphornowców do drugiej edycji wyżej wymienionej nagrody wybrany został fokmaszt Bohdan SIENKIEWICZ. Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza (Uchwała nr 18 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.). W głosowaniu jawnym Kapituła Bractwa na przedstawicieli do kapituły wyżej wymienionej nagrody wybrała Mirę Urbaniak i Czesława Dyrcza.

Ad. 5. Instruktor Mira Urbaniak przedstawiła Kapitule informację o przeprowadzonych spotkaniach z młodzieżą gdyńskich szkół o tematyce żeglarskiej. Dyskutowano również o elektronicznym wydaniu publikacji „Pokłon Hornowi”.

Następne posiedzenie Kapituły odbędzie się w pierwszej dekadzie lutego 2013 roku i poświęcone będzie formalnością przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców.

Uchwał Nr 17

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 17 z dnia 20.12.2012 r.

w sprawie: kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza za 2012 r. – II edycja nagrody.

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa,
uchwala się:

 

 1. Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza kandydatem Bractwa Kaphornowców do II edycji wyżej wymienionej nagrody wybrany zostaje:
  Bohdan SIENKIEWICZ.

 2. Zgłoszenia kandydata, o którym mowa w pkt. 1 dokona członek Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza – przedstawiciel Bractwa, wskazany przez Grotmaszta.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Uchwała Nr 16

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 16 z dnia 20.12.2012 r.

 

w sprawie: przyznania nagrody Grotmaszta w 2012 r.

Na podstawie art. 7 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

 1. Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za 2012 rok, „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” zostaje przyznana kapitanowi Tomaszowi CICHOCKIEMU za samotne opłynięcie kuli ziemskiej na jachcie s/y „POLSKA MIEDŹ”
 2. Nagroda, o której mowa w pkt. 1 zostanie wręczona w dniu 1 marca 2013 r. podczas uroczystej gali z okazji przyznania nagrody „Rejs roku”.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Uzasadnienie:
Kpt. Tomasz CICHOCKI jako 5-ty Polak samotnie opłynął świat. Dokonał tego w rejsie na jachcie s/y „POLSKA MIEDŹ” w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 06.05.2012 r. rozpoczynając i kończąc swój rejs w porcie BREST. Podczas rejsu, który trwał 312 dni i wiódł wokół trzech przylądków jacht pokonał około 33 tys. mil morskich i zawinął tylko do jednego portu: PORTH ELIZABETH.data: 2012-10-28 – Uchwała nr 15

Przejdź do paska narzędzi