Uchwały
8 marca 2011

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRADTWA Nr 2

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 2 z dnia 04.03.2011 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującym członkom władz obieralnych Bractwa za działalność w latach 2007 – 2011.

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi udzielania absolutorium ustępującym władzom obieralnym oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

  1. Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców udziela absolutorium ustępującym członkom władz obieralnych Bractwa za działalność w latach 2007 – 2011.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi