Archiwum dla miesiąca: luty 2014


Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Bractwa Kaphornowców 2014

 

Siostry i Bracia Kaphornowcy, Drodzy Sympatycy i Przyjaciele,

 

Uprzejmie informuję, iż Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2014, odbędzie się w Restauracji „Fahrenheit” (Stare Miasto w Gdańsku, ul Długi Targ, obok fontanny Neptuna) i Dworze Artusa (Stare Miasto w Gdańsku ul. Długi Targ) w dniu 7 marca 2014 r. (piątek).

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):
10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomińskim (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczna wachtę”).
2. 15.30 (pierwszy termin) i 16.00 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców (Restauracja „Fahrenheit”).
Program Walnego Zgromadzenia:
• Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za miniony rok;
• Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia;
• Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek oraz zakupu znaczków, krawatów i plakietek Bractwa Kaphornowców.
3. 17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2013 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.
4. 18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Fahrenheit”).

Pokłon Hornowi !
Grotmaszt Czesław Dyrcz

Wykaz zaległych dyplomów

Poniższy wykaz zawiera wydrukowane dyplomy znajdujące się w zasobach Bractwa.
Jeżeli któraś z niżej wymienionych osób chce uczestniczyć w przyjęciu do Bractwa w dn. 07 marca 2014, proszona jest o zgłoszenie swojego udziału do końca lutego na adres mailowy Bractwa.

 

  ZALEGŁE DYPLOMY  
  Stan na 03.02.2014 Nr dypl.
  Nashachata 2008.11.01  
1 Liszkowski Jan 6/2010
  Selma Expeditions 2009.02.02  
2 Banach Maciej 16/2010
  Selma Expeditions 2010.02.03  
3 Michalik Władysław 27/2010
  Selma Expeditions 2009.12.11  
4 Włochyński Tadeusz 2/2011
  Selma Expeditions 2010.04.08  
5 Derkacz Jacek 15/2011
6 Sęktas Katarzyna 17/2011
  Panorama 2005.01.07 07:38  
7 Jasica Krzysztof 3/2012
  Selma Expeditions 2009.12.11 11:20  
8 Łopata Tomasz 5/2012
  Selma Expeditions 2010.03.14 17:15  
9 Kucharska Agnieszka 6/2012
  Selma Expeditions 2010.03.24 12:10  
10 Czerech Aleksandra 7/2012
11 Stępień Rafał 8/2012
  Selma Expeditions 2010.12.05 07:30  
12 Koczewski Paweł 13/2012
13 Żak Tomasz 18/2012
  Selma Expeditions 2011.02.03 15:35  
14 Sokołowski Maciej 21/2012
15 Wiśniewski Paweł 22/2012
  Selma Expeditions 2011.04.06 08:05  
16 Sadowski Tomasz 33/2012
  Polonus 2011.11.17 20:45  
17 Bruździński Robert 37/2012
  Anna F. 2011.12.09 09:48  
18 Hajduk Wojciech 43/2012
19 Maderski Marek 45/2012
20 Wojciechowski Szymon 47/2012
21 Wojtkowski Mateusz 48/2012
  Selma Expeditions 2008.01.29 11:00  
22 Augustyniak Henryk 1/2013
  Nashachata 2010.11.15 13:20  
23 Leśniewska Małgorzata 4/2013
24 Reschke Dobrosława 5/2013
25 Reschke Jacek 6/2013
26 Stolarski Waldemar 7/2013
27 Wszołek Janusz 8/2013
  Panika 2011 01.26 11:30  
28 Plewik Andrzej 9/2013
  Selma Expeditions 2011.03.22 14:40  
29 Berzyński Tomasz 10/2013
  Selma Expeditions 2012.04.06 08:05  
30 Jedynak Przemysław 11/2013
  Selma Expeditions 2011.12.13 14:30  
31 Bielewicz Marcin 12/2013
32 Skuratowicz Kazimierz 14/2013
  Selma Expeditions 2012.03.25 18:50  
33 Drażdżewski Roman 17/2013

 

Kapituła z 29.01.2014

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej – 29.01.2014 r.)

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

  1. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 wraz z ustaleniem programu;
  2. Prace nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”;
  3. Podjęcie uchwał o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 i wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 roku ;
  4. Inne sprawy kaphornowskie.

 

Ad. 1. Kapituła przyjęła następujący porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014, które odbędzie się w dniu 07.03.2014 r. o godz. 1530 (drugi termin godz. 1600) w restauracji „Fahrenheit” i Dworze Artusa w Gdańsku na Długim Targu oraz uroczystości towarzyszących Walnemu Zgromadzeniu:

 

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):
10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomińskim (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczna wachtę”).
15.30 (pierwszy termin) i 16.00 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2014 (Restauracja „Fahrenheit”).

 

Program Walnego Zgromadzenia:

  • Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za miniony rok;
  • Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia;
  • Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek oraz zakupu znaczków, krawatów i plakietek Bractwa Kaphornowców.

17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2013 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.

18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Fahrenheit”).

 

Ad. 2. Brat fokmaszt Bohdan Sienkiewicz wraz z redaktor Aleksandrą Mucek przekazali informacje dotyczące stanu zawansowania prac nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”. Przekazywanie materiałów do publikacji nie nasuwa zaniepokojenia. Wodowanie książki odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 14.06.2014 r. i będzie połączone z obchodami 40. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców. Rocznica powstania Bractwa Kaphornowców uczczona zostanie również podczas zlotu żaglowców w porcie Gdynia w dniu 16.08.2014 r. na pokładzie „Daru Pomorza”

 

Ad. 3. Kapituła po rozpatrzeniu wniosków podjęła uchwałę o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców. W tym roku w szeregi naszego Bractwa wstąpi 20 Kaphornowców z żółtymi chustami (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 22 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 r.). Wraz z uchwałą o przyjęciu nowych członków Kapituła przyjęła uchwałę o wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2014 r. (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 23 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 r.). Wysokość składek nie ulega zmianie, jednakże wpisowe zostaje podniesione do kwoty 120 PLN.

 

Ad. 4. W wolnych wnioskach poruszono problematykę materiałów i ekspozycji wystawy na „Darze Pomorza” dotyczącej polskich jednostek żaglowych na Hornie oraz mobilnej wystawy Bractwa Kaphornowców. Grotmaszt wraz z fokmasztem zostali upoważnieni do zaprezentowanie stanowiska Kapituły dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego. Spotkanie z dyrektorem NMM odbędzie się 18.02.2014 r. w siedzibie muzeum.

 

Następne posiedzenie Kapituły ustalono na przełom miesięcy marca i kwietnia 2014 roku.

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców
Kontradmirał Czesław Dyrcz

Przejdź do paska narzędzi