Category Archives: Komunikaty


Uchwała nr 9/2023 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie: nadania tytułów ,,Przyjaciel Bractwa Kaphornowców”

UCHWAŁA NR 9.2023 w sprawie nadania tytułu Przyjaciel BK.doc

Uchwała nr 8/2023 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie: wniosków o wyróżnienia ,,Odznaką Honorową Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”.

UCHWAŁA NR 8.2023 w sprawie wniosków o wyróżnienia ,,Odznaką Honorową Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”..doc

Uchwała nr 7/2023 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie: reprezentowania Bractwa Kaphornowców na posiedzeniach Kapituły Nagrody im. kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza

UCHWAŁA NR 7.2023 w sprawie desygnowania przedstawicieli do Kapituły Nagrody kpt. L.Wiktorowicza.doc

Uchwała Nr 6/ 2023 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie: organizacji Walnego Zebrania Bractwa Kaphornowców w roku 2024

UCHWAŁA NR 6. 2023 Uchwała w sprawie Walnego Zebr. BK w 2024.doc

DECYZJA Nr 2/2023 GROTMASZTA BRACTWA KAPHORNOWCÓW z dnia 28.10.2023r. w sprawie: zmian w składzie Kapituły Bractwa Kaphornowców na lata 2023-2027

DECYZJA GROTMASZTA NR 2.2023 w sprawie zmian w Kapitule BK 28.10.2023

Uchwała Nr 5/2023 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 28 października 2023 r. w sprawie: Jesiennego Spotkania Bractwa Kaphornowców w 2023 r.

UCHWAŁA KBK NR 5. 2003 Uchwała w sprawie jesiennego spotkania BK

DECYZJA Nr 1/2023 GROTMASZTA BRACTWA KAPHORNOWCÓW z dnia 03.03.2023r. w sprawie: powołania Kapituły Bractwa Kaphornowców na lata 2023-2027

DECYZJA GROTMASZTA NR 1.2023 w sprawie powołania Kapituły BK 03.03.2023

UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW z dnia 03.03.2023 r. w sprawie: wyboru członków Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego Bractwa Kaphornowców na lata 2023 -2027.

UCHWAŁA NR 3.2023. WZBK w sprawie wyboru Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego (1)

UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW z dnia 03.03.2023 r. w sprawie: wyboru Grotmaszta Bractwa Kaphornowców na lata 2023 – 2027

UCHWAŁA NR 2.2023. WZBK w sprawie wyboru Grotmaszta BK

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW z dnia 03.03.2023 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującym członkom władz obieralnych Bractwa za działalność w latach 2019 – 2023. Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi udzielania absolutorium ustępującym władzom obieralnym oraz art. 28 w sprawie podejmowania uchwał władz Bractwa

UCHWAŁA NR 1.2023. WZBK w sprawie absolutorium

Przejdź do paska narzędzi