Archiwum dla miesiąca: listopad 2013


DOROCZNE SPOTKANIE BRACTWA KAPHORNOWCÓW 2013

DOROCZNE SPOTKANIE BRACTWA KAPHORNOWCÓW’2013
(GDYNIA, Statek muzeum „DAR POMORZA” – 09.11.2013 r.)

Wiodącym tematem Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców’2013 była problematyka związana z obecnością i rejsami polskich Kaphornowców na Morze Arktyczne – „Kaphornowcy w Arktyce”.

Program spotkania obejmował:
1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru
Pomorza”);

2. Wprowadzenie, powitanie gości oraz sprawy organizacyjne spotkania przedstawione zostały przez grotmaszta;
· Grotmaszt odczytał list od sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – pana ministra Grzegorza Karpińskiego;
· Powitanie Pani Joanna Zielińska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni;
· Powitanie przedstawiciela Dowódcy Marynarki Wojennej RP;
· Powitanie przedstawicieli Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Stowarzyszenia Starszych Mechaników;
· Powitanie prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego – pana prof. kpt. ż.w. Daniela Dudę;
· Podziękowanie dla Centralnego Muzeum Morskiego na ręce dyrektora i kapitana „Daru Pomorza”;
· Powitanie wszystkich Sióstr i Braci Kaphornowców.

3. Tematyka spotkania – „Kaphornowcy w Arktyce”:
▪ „Arktyka – zmiany klimatu, zagrożenia i nowe wyzwania” – wystąpienie grotmaszta; pobierz prezentację
▪ „Rosyjska Arktyka’2013″ – kpt. s/y „Barlovento II” Maciej Sodkiewicz;
▪ „Pod żaglami wśród polarnych wód” – kpt. Ewa Skut;
▪ „S/y Gedania – Arktyka 2010″ – kpt. Waldemar Waszczyk;
▪ „S/y Naszachata na wodach Arktyki” – członek załogi Nerkowski;
▪ „S/y Województwo Toruńskie na Morzu Białym” – kpt. Cezary Bartosiewicz;
▪ „Arktyka w naszej pamięci” – wystąpienie siostry Miry Urbaniak.

4. Grotmaszt w imieniu Bractwa Kaphornowców wręczył dyplom kapitanowi Maciejowi Sodkiewiczowi za wyprawę „Sekstant Expediton – Rosyjska Arktyka 2013″;

5. Propozycja obchodów 40. rocznicy utworzenia Bractwa Kaphornowców (Obchody pod hasłem – Od Bydgoszczy po Gdynię) oraz informacja Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni Pani Joanny Zielińskiej o organizacji Zlotu Żaglowców w 2014 roku – 40 lat po Operacji Żgiel’1974
w Gdyni;

6. Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi” przekazał fokmaszt Bohdan
Sienkiewicz. Harmonogram realizacji pozycji obejmuje złożenie przez kapitanów jednostek hornowych relacji oraz zdjęć do końca 2013 r. Okres początku 2014 roku to redakcja pozycji
i w czerwcu jej wydanie. Część gdyńska obchodów 90. rocznicy Bractwa Kaphornowców podczas zlotu żaglowców w Gdyni – Sail Gdynia’2014 w dniu 16.08.2014 r.;

7. Inne sprawy kaphornowskie, w których wystąpił brat Piotr Bigaj z Bydgoszczy przedstawiając propozycję obchodów 40. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców zgodnie z hasłem – Od Bydgoszczy po Gdynię. Uroczystości wodowania książki „Pokłon Hornowi” (wydanie II)
w Bydgoszczy w dniu 14.czerwca 2014 r.;

8. Kaphornowski poczęstunek.

GROTMASZT BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Kontradmirał Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi