Uchwały
8 marca 2011

UCHWAŁA WALNEGO ZGOMADZENIA BRACTWA Nr 1

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 1 z dnia 04.03.2011 r.

 

w sprawie: sposobu wyboru członków władz Bractwa.

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi podejmowania chwały w sprawie sposobu odwoływania i powoływania członków władz Bractwa oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

  1. Odwoływanie i powoływanie członków władz Bractwa Kaphornowców odbywa się w wyborach jawnych.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi