Uchwały
8 marca 2011

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA Nr 4

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 4 z dnia 04.03.2011 r.

w sprawie: wyboru Grotmaszta Bractwa Kaphornowców na lata 2011 – 2015.

 

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi wyboru Grotmaszta Bractwa oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

1. Grotmasztem Bractwa Kaphornowców na lata 2011 – 2015 wybrany został:

  • kontradmirał dr. inż. Czesław DYRCZ

2. Grotmaszt w przeciągu 1 miesiąca na stronie internetowej Bractwa przedstawi skład Kapituły w ilości zgodnej z art. 22 statutu.

3. Jednocześnie Członkowie Bractwa składają podziękowanie Grotmasztowi oraz członkom Kapituły za działalność na rzecz Bractwa w latach 2007 – 2011 r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi