Archiwum dla miesiąca: styczeń 2011


Zmiany w Regulaminie rejsu wokół przylądka Horn

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 7 z dnia 13.12.2010 r.

 

w sprawie: zmian do „Regulaminu rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn”.

Na podstawie uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 6 z dnia 07.10.2010 r. w sprawie powołania komisji statutowej oraz art. 23 i zgodnie z art. 28 Statutu Bractwa Kaphornowców,
uchwala się:

 

  1. Wprowadzenie zmian do „Regulaminu rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn”, zwanego w dalszej części „ Regulaminem”.
  2. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi