Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2014


Harmonogram obchodów

HARMONOGRAM OBCHODÓW 40. ROCZNICY UTWORZENIA
BRACTWA KAPHORNOWCÓW

 

L.p.

Data

Przedsięwzięcie

Miejsce

Uwagi

1.

14.06.2014 r.

Godz. 1200

Obchody 40. rocznicy utworzenia Bractwa Kaphornowców w ramach spotkania 
„Od Bydgoszczy po Gdynię”:

  1. Wodowanie przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz i Grotmaszta Bractwa Kaphornowców drugiego rozszerzonego wydania „Pokłon Hornowi”;

  2. Otwarcie wystawy „Polacy na Hornie”

Bydgoszcz 
(Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2)

Możliwość odbioru księgi „Pokłon Hornowi” przez kapitanów dla swoich załóg

2.

Godz. 1800

Spotkanie z kapitanem s/y „Selma Expeditions” Piotrem Kuźniarem 
– laureatem nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców w 2011 roku i wyróżnienia honorowego nagrody Rejs Roku 2013

 

3.

16.08.2014 r.

Godz. 1200

Obchody 40. rocznicy utworzenia Bractwa Kaphornowców połączone 
z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Bractwa Kaphornowców oraz wyborem nowego grotmaszta Bractwa Kaphornowców.

Otwarcie wystawy „Polacy na Hornie” na pokładzie „Daru Pomorza” podczas imprezy żeglarskiej „Żagle Gdyni 2014”

Gdynia

Statek Muzeum 
„Dar Pomorza”

 

4.

Godz. 1600

Promocja drugiego rozszerzonego wydania „Pokłon Hornowi”

Gdynia

Muzeum Miasta Gdyni

Możliwość odbioru księgi „Pokłon Hornowi” przez kapitanów dla swoich załóg

5.

Czerwiec – grudzień 2014 r.

Wystawa „Polacy na Hornie”

Bydgoszcz

Toruń

Gdynia

Poznań

Wrocław

Szczecin

Gdynia

 

40-lecie Powstania Bractwa

40-LECIE POWSTANIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
ZAPROSZENIE

Siostry i Bracia Kaphornowcy,

Kapituła i grotmaszt Bractwa Kaphornowców uprzejmie zapraszają na obchody 40-lecia powstania Bractwa Kaphornowców, które odbędą się 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 1200 na pokładzie „Daru Pomorza” zacumowanego w Gdyni przy Nabrzeżu Pomorskim w Basenie Prezydenta. Uroczystość połączona będzie z Walnym Zgromadzeniem Bractwa Kaphornowców, podczas którego nastąpi wybór nowego grotmaszta. Następnie o godzinie 1600 w Muzeum Miasta Gdyni zaprezentowane zostanie drugie wydanie Pokłon Hornowi, księgi dokonań Sióstr i Braci Bractwa Kaphornowców.

Pokłon Hornowi,
GROTMASZT BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał Czesław Dyrcz
Gdynia, 30 maja 2014 roku.

Program spotkania 14.06.2014 Bydgoszcz

Program Spotkania Bractwa Kaphornowców
w dniu 14.06.2014 r. z okazji 40-lecia Utworzenia Bractwa

Miejsce: Marina „Przystań Bydgoszcz” na Wyspie Młyńskiej (ul. Tamka 2 85-112 Bydgoszcz).

 

 12.00 Otwarcie spotkania (prowadzący – Jacek Drozdowski) 
 12.10  Uczczenie Grotmasztów i Braci, którzy odeszli na wieczną wachtę
(grotmaszt adm. Czesław Dyrcz)
 12.15  Przyjęcie nowych członków do Bractwa Kaphornowców (warunkowo)
 12.30  Film o powstaniu i 40-leciu Bractwa Kaphornowców
(fokmaszt red. Bohdan Sienkiewicz)
 12.40  Wspomnienia grotmasztów:
– kpt. Aleksander Kaszowski;
– adm. Czesław Dyrcz
 13.10  Wystąpienia zaproszonych gości
 13.30  Przedstawienie drugiego wydania albumu „Pokłon Hornowi”
(kpt. Aleksander Kaszowski)
 13.40  Wodowanie albumu „Pokłon Hornowi” (prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski i grotmaszt Bractwa Kaphornowców Czesław Dyrcz)
 13.50  Przejście na zewnątrz
 14.10  Otarcie wystawy „Polacy na Hornie” (grotmaszt adm. Czesław Dyrcz)
 14.20  Spotkanie przy bigosie

 

Przejdź do paska narzędzi