Archiwum dla miesiąca: styczeń 2012


Uchwała Nr 12

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 12 z dnia 27.01.2012 r.

 

w sprawie: przyznania nagrody Grotmaszta w 2011 r.

 

Na podstawie art. 7 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

 1. Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za 2011 rok, „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” zostaje przyznana kapitanowi Piotrowi KUŹNIAROWI za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition” z 10 osobową załogą. Jacht, startując i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem, który kiedykolwiek żeglował po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi górami lodowymi.
 2. Nagroda, o której mowa w pkt. 1 zostanie wręczona w dniu 2 marca 2012 r. podczas uroczystej gali z okazji przyznania nagrody „Rejs roku”.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż.Czesław DYRCZ

Uchwała Nr 11

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 11 z dnia 20.12.2011 r.

 

w sprawie: nadania Członkostwa Honorowego Bractwa Kaphornowców.

 

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie przewodzenia Bractwu oraz organizowaniu jego działalności oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

1. Za szczególne osiągnięcia dla Bractwa rekomenduje się do nadania tytułów Honorowego Członka Bractwa, o którym mowa w art. 10 ust. 2, Jego twórców i współzałożycieli:

 • Zenona GRALAKA;
 • Tadeusza JABŁOŃSKIEGO.

 

2. Nadanie tytułów, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po podjęciu odpowiedniej decyzji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Bractwa.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Protokół z posiedzenia Kapituły Bractwa z dn. 25.01.2012

Protokół z posiedzenia Kapituły Bractwa w dniu 25 stycznia 2012 roku.

 

W obradach pod przewodnictwem Grotmaszta kontradmirała Czesława Dyrcza wzięli udział: Bezanmaszt Mariusz Mięsikowski, Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz, Kwestarz Jacek Hałaczkiewicz, Instruktor Mira Urbaniak, Żaglomistrz Cezary Bartosiewicz, Bosman Andrzej Liziniewicz, Hubert Latoś z Kontrol Mesy i Jerzy Wąsowicz z Sądu Pokładowego.

 

 1. Porządek dzienny przewidywał:
 2. Przyznanie Nagrody Bractwa Kaphornowców „Rejs Roku 2011″;
 3. Przyjęcie kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. Kpt. Leszka Wiktorowicza;
 4. Omówienie organizacji Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 02.03.2012 roku;
 5. Przyjęcie nowych członków;
 6. Podjęcie uchwał;
 7. Sprawy inne.

 

W punkcie pierwszym po dyskusji i obejrzeniu filmu wideo z wyprawy zdecydowano, że „Nagrodę Grotmaszta Rejs Roku 2011″ otrzymuje kpt. jacht. Piotr Kuźniar za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition” z dziesięcio-osobową załogą. Startując i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem kiedykolwiek żeglującym po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym oraz licznymi górami lodowymi.

W punkcie drugim, po szerokim omówieniu jedynej zgłoszonej kandydatury, do Kapituły nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza, polecając jej zgłoszenie wraz z uzasadnieniem Fokmasztowi w regulaminowym terminie do 7 lutego 2012.

W punkcie trzecim zdecydowano, że Doroczne Walne Zgromadzenie rozpocznie się 02.03.2012 roku o godz. 15.00 w pierwszym i 15.15 drugim terminie, tradycyjnie w Restauracji „Gdańskiej” ul. Św. Ducha w Gdańsku. W pierwszym punkcie Grotmaszt przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Bractwa Kaphornowców. Poczym tytuły Członka Honorowego Bractwa zostaną wręczone Braciom Zenonowi Gralakowi i Tadeuszowi Jabłońskiemu, inicjatorom powstania Bractwa Kaphornowców . Na godz. 17.00 przenosimy się na Galę „Rejs Roku 2011″ do Dworu Artusa. Po jej zakończeniu wracamy do „Gdańskiej” na uroczyste przyjęcie nowych członków i kaphornowski poczęstunek.

W punkcie czwartym przeanalizowano wszystkie otrzymane zgłoszenia rejsów kaphornowych i deklaracje przystąpienia do Bractwa, ujawniając wszelkie niejasności i nieformalności. Podjęto decyzję, iż ogłoszenie ostatecznej listy przyjmowanych kandydatów do Bractwa Kaphornowców oraz kaphornowców otrzymujących czerwoną chustę nastąpi po 2 lutego, kiedy to mija statutowy termin zgłoszeń. Stosowna uchwała umieszczona zostanie na stronie internetowej Bractwa.

W punkcie szóstym omówiono sprawy związane z uporządkowaniem KRS i założeniem konta Bractwa. „Mapę drogową” załatwienia obu spraw podjął się przygotować pilnie brat Cezary Bartosiewicz.

Pełne informacje związane z Dorocznym Walnym Zgromadzeniem i przyjęciem nowych członków mają się, bez zbędnej mitręgi, pojawić na stronie internetowej Bractwa.

W innych sprawach zatwierdzono wzór i wykonanie zapinki do chusty kaphornowej dla kapitanów rejsów kaphornowych oraz spinki do kaphornowskiego krawata.

 

Protokółował: Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz Gdynia, 27.01.2012 r.

Przejdź do paska narzędzi