Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2014


Uchwały WZB

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 1 z dnia 16.08.2014 r.

 

w sprawie: wyboru Grotmaszta Bractwa Kaphornowców na lata 2014 – 2019

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi wyboru Grotmaszta Bractwa oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

1.Grotmasztem Bractwa Kaphornowców na lata 2014 – 2019 wybrany został:
jachtowy kapitan Cezary Bartosiewicz
2.Grotmaszt w przeciągu 1 miesiąca na stronie internetowej Bractwa przedstawi skład Kapituły w ilości zgodnej z art. 22 statutu.
3.Jednocześnie Członkowie Bractwa składają podziękowanie Grotmasztowi oraz członkom Kapituły za działalność na rzecz Bractwa w latach 2007 – 2014 r.
4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokół z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Protokół z wyborów Grotmaszta

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Przejdź do paska narzędzi