Archiwum dla miesiąca: luty 2013


Protokół z Kapituły 12.02.2013

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej – 12.02.2013 r.)

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

1.Potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Bractwa Kaphornowców;

2.Akceptacja miejsca i programu Walnego Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców w roku 2013;

3.Podjęcie Uchwał Kapituły Bractwa Kaphornowców dotyczących przyjęcia nowych członków i opłat wnoszonych w Bractwie Kaphornowców;

4.Propozycje zmian na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców;

5.Inne sprawy kaphornowskie.

Ad. 1. Uporządkowane zostały przez fokmaszta zapisy w KRS dające aktualnie szansę na ostateczną finalizację postulatu zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców dotyczącego założenia konta bankowego Bractwa, a co za tym idzie uproszczenie możliwości prowadzenia gospodarki finansowej. Przeprowadzono konsultacje dotyczące wyboru właściwego banku. Dalszą realizację powyższego problemu przejmuje kwestarz Bractwa.

Ad. 2. Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała o dotychczas przyjętym ceremoniale i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 8 marca 2013 roku. Przyjęto informację o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia ze względów na możliwość wykorzystania Dworu Artusa tylko w dniu 8 marca 2013 roku. W terminie statutowym Dwór Artusa jest zajęty przez wizytę parlamentarzystów Słowacji w Gdańsku. Kapituła przyjęła informację grotmaszta o planie Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców

Ad. 3. Podjęcie Uchwał Kapituły Bractwa Kaphornowców dotyczących przyjęcia nowych członków – 32 (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 20 z dnia 12.02.2013 r.) i opłat wnoszonych w Bractwie Kaphornowców (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 19 z dnia 12.02.2013 r.). Dodatkowo przyjęto, iż opłata tegoroczna za Kaphornowską Biesiadę wynosi 40,- zł.
Kapituła zwróciła uwagę na fakt, że kandydaci stają się członkami Bractwa Kaphornowców dopiero po złożeniu ślubowania i odebraniu dyplomu.

Ad. 4. Bosman przedstawił propozycje wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu strony internetowej Bractwa. Zostaną utworzone zakładki Honorowych Członków i Przyjaciół Bractwa Kaphornowców, czynnych członków oraz linki do facebooka i inne.

Ad. 5. Brat Tadeusz Jabłoński przedstawił problem dokonania oceny działalności Bractwa w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą powstania. Podniesiona problematyka będzie punktem następnej kwietniowej Kapituły Bractwa.
Dyskutowano również o wznowieniu publikacji „Pokłon Hornowi”, czemu poświęcone zostanie miejsce podczas Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiono propozycję umieszczenia gwiazdy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
Następne posiedzenie Kapituły ustalono na 08.03.2013 roku o godz. 1600 bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Bractwa Kaphornowców.

Uchwała nr20

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 20 z dnia 12.02.2013 r.

 

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania członkostwa zwyczajnego i nadawania przywilejów statutowych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

1. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze I, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Henryk AUGUSTYNIAK
 • Piotr BAREŁA
 • Zbigniew BAREŁA
 • Tomasz BERZYŃSKI
 • Marcin BIELEWICZ
 • Stefan BORYSEWICZ
 • Tomasz BRYMORA
 • Jerzy ĆWIĘK
 • Roman DRAŻDŻEWSKI
 • Stanisław FILIPIAK
 • Robert GRABSKI
 • Zenon JANKOWSKI
 • Przemysław JEDYNAK
 • Krzysztof KAMIŃSKI
 • Łukasz KARSKI
 • Zygmunt KOZŁOWSKI
 • Małgorzata LEŚNIEWSKA
 • Rafał ŁUCZAK
 • Jerzy MATUSZAK
 • Bogusław NADAJ
 • Ryszard ORŁOWSKI
 • Zbigniew OSTALEC
 • Dobrosława RESCHKE
 • Jacek RESCHKE
 • Przemysław SIEJAK
 • Kazimierz SKURATOWICZ
 • Waldemar STOLARSKI
 • Adam WINDAK
 • Janusz WSZOŁEK
 • Jan ZAJĄC

 

2. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze II, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Tomasz CICHOCKI
 • Andrzej PLEWIK

 

3. Wymienionym w ust. 1 i 2 nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

4. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 8 marca 2013 r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Uchwała nr19

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 19 z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie: wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2013 r.

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie wyznaczania wysokości wpisowego i składek rocznych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

 1. W 2013 roku wysokość wpisowego i składek rocznych wynosi odpowiednio:
  – wpisowego dla nowoprzyjętych członków Bractwa 100,00 zł;
  – składek rocznych dla członków do 25 lat 25,00 zł;
  – składek rocznych dla pozostałych członków 50,00 zł.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi