Uchwały
8 marca 2011

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA Nr 3

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA
Nr 3 z dnia 04.03.2011 r.

w sprawie: wyboru członków Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego Bractwa Kaphornowców na lata 2011 – 2015.

Zgodnie z art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym między innymi wyboru członków Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego oraz art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

1. Członkami Kontrol Mesy na lata 2011 – 2015 wybrani zostali:

  • Hubert LATOŚ;
  • Maciej LEŚNY;
  • Waldemar WASZCZYK.

 

2. Członkami Sądu Pokładowego na lata 2011 – 2015 wybrani zostali:

  • Jerzy WĄSOWICZ;
  • Waldemar MIECZKOWSKI;
  • Wojciech PASIECZNY.

 

3. Członkowie Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego w przeciągu 1 miesiąca dokonają spośród siebie wyboru przewodniczących.

 

4. Jednocześnie Członkowie Bractwa składają podziękowanie dotychczasowym członkom Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego za działalność na rzecz Bractwa.

 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa: protokoły z głosowania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi