Archiwum dla miesiąca: październik 2010


Powołanie Komisji Statutowej

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 6 z dnia 07.10.2010 r.

 

w sprawie: powołania komisji statutowej.

Zgodnie z wolą członków Bractwa wyrażoną na Walnym Zebraniu Bractwa Kaphornowców w dniu 5 marca 2010 r. dotyczącą konieczności wprowadzenia zmian w statucie Bractwa Kaphornowców oraz w regulaminie Rejsu Żeglarskiego Wokół Przylądka Horn, zwanych w dalszej części uchwały statutem i regulaminem,

uchwala się:

1. Powołanie komisji statutowej w składzie:

  • Cezary BARTOSIEWICZ;
  • Tadeusz JABŁOŃSKI;
  • Andrzej LIZINIEWICZ;
  • Mariusz MIĘSIKOWSKI;
  • Bohdan SIENKIEWICZ;
  • Mira URBANIAK.

 

2. Przewodniczącym komisji, o której mowa w pkt. 1, jest Mariusz MIĘSIKOWSKI.

3. Przewodniczący komisji przedstawi członkom Bractwa propozycje zmian w statucie i regulaminie celem dyskusji i wyrażenia opinii, na Spotkaniu Bractwa w dniu 13 listopada 2010 r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi