Archiwum dla miesiąca: luty 2012


WZ Bractwa – Gdańsk 02.03.2012r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(GDAŃSK – 02.03.2012 r.)

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 02.03.2012 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1530) w Restauracji „Gdańska” w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzony porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmował:

 

1. Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2011-2012 (Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności);

 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców Jego współtwórcom: Zenonowi GRALAKOWI i Tadeuszowi JABŁOŃSKIEMU. Laudacji dokonali bracia Bohdan SIENKIEWICZ i Bogdan BERGRIN. Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców. Treść Uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce Komunikaty/Uchwały Bractwa;

 

3. Wolne wnioski.
– Brat Cezary BARTOSIEWICZ przedstawił propozycję zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w artykułach 22 i 28. Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie przedstawione zmiany i przyjęto Uchwałę Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 2 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie zmian w statucie Bractwa Kaphornowców (uchwała znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce  Komunikaty/Uchwały Bractwa);
– Brat Bogdan BERGRIN przedstawił problem dotyczący terminowego wnoszenia opłat składek członkowskich;
– Grotmaszt poinformował o pracach związanych z uzyskaniem konta, KRS i potrzebie dyskusji dotyczącej kształtu i funkcjonowania Bractwa w obecnych uwarunkowaniach;
– Siostra Mira URBANIAK podzieliła się uwagami dotyczącymi działalności stowarzyszeń związanych z ideą bractwa Kaphornowców w Holandii, rozumowania „instytucji” przyjaciel bractwa oraz przekazała uwagi dotyczące festiwalu SHANTIES’2012 w Krakowie;

 

4. Sprawy organizacyjne (regulowanie składek i zakup akcesoriów Bractwa Kaphornowców);

 

5. Udział w uroczystości „Rejs Roku 2011″ (Dwór Artusa). Podczas uroczystości m. in. została wręczona nagroda grotmaszta Bractwa Kaphornowców kpt. Piotrowi KUŹNIAROWI (przedstawicielom załogi) za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expeditions” z dziesięcioosobową załogą. Jacht, rozpoczynając i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem, który kiedykolwiek żeglował po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi górami lodowymi.

 

6. Wręczenie honorowych tytułów Bractwa Kaphornowców zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców;

 

7. Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie czerwonej chusty. Kapituła Bractwa Kaphornowców wraz z grotmasztem kadencji 1985-1993 kapitanem Aleksandrem KASZOWSKIM dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 14 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2012 roku oraz Decyzji Grotmaszta Bractwa Kaphornowców Nr 1/2012 z dnia 07.02.2012 r. w sprawie nadania przywileju używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia czerwonej chusty. Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 56 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 02.03.2012 r. Zostały również wręczone czerwone i żółte chusty przyznane w latach poprzednich oraz laury kapitańskie dowódcom wypraw kaphornowskich.

 

8. Kaphornowska biesiada.

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Nadanie czerwonej chusty

DECYZJA
GROTMASZTA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1/2012 z dnia 07.02.2012 r.

w sprawie: nadania przywileju używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia czerwonej chusty.

 

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania przywilejów statutowych,

nadaję:

 

1. Przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia czerwonej chusty:

 • Zbigniewowi GUTKOWSKIEMU

 

2. Stwierdzam, że wyżej wymieniony członek Bractwa spełnił warunki wynikające z lit. D Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn.

3. Uroczyste nadanie przywileju, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 2 marca 2012 r.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przyjęcie nowych Braci

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 14 z dnia 27.01.2012 r.

 

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2012 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania członkostwa zwyczajnego i nadawania przywilejów statutowych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

1. Następujące osoby spełniły warunki wynikające z lit. C i lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Robert ALEKSANDROWICZ
 • Antoni BIGAJ
 • Robert BRUŹDZIŃSKI
 • Aleksandra CZERECH
 • Zbigniew GUTKOWSKI
 • Wojciech HAJDUK
 • Radomir ILLNICZ
 • Roman ILLNICZ
 • Edward JANIKOWSKI
 • Krzysztof JASICA
 • Witold KANTAK
 • Daniel KLOS
 • Miłosz KŁĘBCZYK
 • Paweł KOCZEWSKI
 • Adam KOZAK
 • Agnieszka KUCHARSKA
 • Anna KULCZAK
 • Sławomir KULCZAK
 • Jarosław LEHWARK
 • Tomasz ŁOPATA
 • Janusz ŁUKASIK
 • Marek MADERSKI
 • Piotr MIKOŁAJEWSKI
 • Jerzy MŁYŃSKI
 • Marek NIEMIEC
 • Janusz NOWAK
 • Roman NOWAK
 • Włodzimierz PALMOWSKI
 • Andrzej PANASIUK
 • Tomasz PIECHOWIAK
 • Jarosław PIETRAS
 • Grzegorz PILARCZYK
 • Bronisław RADLIŃSKI
 • Robert RESZKOWSKI
 • Franciszek RYCHLIK
 • Tomasz SADOWSKI
 • Andrzej SIECZAK
 • Michał SKŁADANOWSKI
 • Maciej SOKOŁOWSKI
 • Rafał STĘPIEŃ
 • Kazimierz SWOBODA
 • Tomasz SZEPCZYŃSKI
 • Andrzej SZERSZEŃ
 • Tomasz SZEWCZYK
 • Andrzej TOŁKIN
 • Wojciech WISZNIEWSKI
 • Paweł WIŚNIEWSKI
 • Szymon WOJCIECHOWSKI
 • Mateusz WOJTKOWSKI
 • Kazimierz WOŁPIUK
 • Mieczysław WYBIERALSKI
 • Andrzej ZADURA
 • Marek ZDEBSKI
 • Jarosław ZIELONKO
 • Jerzy ZIĘTAL
 • Tomasz ŻAK

 

2. Wymienionym nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

3. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 2 marca 2012 r.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.02.2012 r.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi