Archiwum dla miesiąca: październik 2011


Decyzja nr 1/11 Kapituły Bractwa

DECYZJA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1 z dnia 17.10.2011 r.

 

w sprawie: nadania tytułu „Przyjaciel Bractwa Kaphornowców”.

 

1. Na podstawie art. 10 ust. 3 Statutu Bractwa Kaphornowców za identyfikowanie się z celami i zadaniami Bractwa, postawę aktywnego współdziałania, w tym szczególnie za wsparcie inicjatywy ustanowienia i ufundowania Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza, Kapituła Bractwa Kaphornowców na posiedzeniu w dniu 17 października 2011r. postanowiła nadać tytuł:

 

„Przyjaciela Bractwa Kaphornowców”
Panu Prezydentowi Miasta Gdyni, dr. Wojciechowi SZCZURKOWI

 

2. Dyplom potwierdzający nadanie tytułu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie wręczony w dniu 12 listopada podczas Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi