Archiwum dla miesiąca: luty 2015


Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Bractwa Kaphornowców 2015

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Bractwa Kaphornowców 2015-03-06

 

Siostry i Bracia Kaphornowcy,

 

Uprzejmie informuję, iż Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2015, które jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym odbędzie się w Restauracji „Gdańska” (Główne Miasto w Gdańsku ul. Św. Ducha 16/26) i Dworze Artusa (Stare Miasto w Gdańsku ul. Długi Targ) w dniu 06 marca 2015 roku (piątek).

 

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):

10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomiński (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczną wachtę”);

2. 15.30 (pierwszy termin) i 15.45 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców – Restauracja Gdańska (w Gdańsku ul. Św. Ducha 16/26).

Program Walnego Zgromadzenia:
• Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za okres sierpień 2014 – luty 2015.
• Sprawozdanie Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego;
• Udzielenie absolutorium ustępującym członkom władz wybieralnych Bractwa;

• Wybory nowych władz Bractwa Kaphornowców:

– Trzech członków Kontrol mesy;

– Trzech członków Sądu pokładowego.

• Uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Bractwa Kaphornowców w przedmiocie organizacji Bractwa;

• Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek i zakupu akcesoriów Bractwa.

• Ostatnia możliwość odbioru książek „Pokłon Hornowi”.

 

3. 17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2014 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.

4. 18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Gdańska”).

Koszt uczestnictwa członka Bractwa i zaproszonych przez Siostry i Braci gości w części
Biesiadnej wynosi 40,- PLN od osoby.
Wpisowe dla nowych członków Bractwa obejmujące koszt wręczanych akcesoriów–120,- PLN.

 

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu oraz przekazanie powyższej informacji dostępnym Wam naszym członkom, gdyż nie stosujemy wysyłania zaproszeń drogą listową.

 

Pokłon Hornowi !

Grotmaszt Cezary Bartosiewicz

Uchwała Kapituły Nr 1 z dnia 2.02.2015 r.

Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 1

Przejdź do paska narzędzi