Uchwały
12 lutego 2013

Uchwała nr19

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 19 z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie: wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2013 r.

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie wyznaczania wysokości wpisowego i składek rocznych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

  1. W 2013 roku wysokość wpisowego i składek rocznych wynosi odpowiednio:
    – wpisowego dla nowoprzyjętych członków Bractwa 100,00 zł;
    – składek rocznych dla członków do 25 lat 25,00 zł;
    – składek rocznych dla pozostałych członków 50,00 zł.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi