Uchwały
13 lutego 2013

Uchwała nr20

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 20 z dnia 12.02.2013 r.

 

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania członkostwa zwyczajnego i nadawania przywilejów statutowych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

1. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze I, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Henryk AUGUSTYNIAK
 • Piotr BAREŁA
 • Zbigniew BAREŁA
 • Tomasz BERZYŃSKI
 • Marcin BIELEWICZ
 • Stefan BORYSEWICZ
 • Tomasz BRYMORA
 • Jerzy ĆWIĘK
 • Roman DRAŻDŻEWSKI
 • Stanisław FILIPIAK
 • Robert GRABSKI
 • Zenon JANKOWSKI
 • Przemysław JEDYNAK
 • Krzysztof KAMIŃSKI
 • Łukasz KARSKI
 • Zygmunt KOZŁOWSKI
 • Małgorzata LEŚNIEWSKA
 • Rafał ŁUCZAK
 • Jerzy MATUSZAK
 • Bogusław NADAJ
 • Ryszard ORŁOWSKI
 • Zbigniew OSTALEC
 • Dobrosława RESCHKE
 • Jacek RESCHKE
 • Przemysław SIEJAK
 • Kazimierz SKURATOWICZ
 • Waldemar STOLARSKI
 • Adam WINDAK
 • Janusz WSZOŁEK
 • Jan ZAJĄC

 

2. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze II, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Tomasz CICHOCKI
 • Andrzej PLEWIK

 

3. Wymienionym w ust. 1 i 2 nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

4. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 8 marca 2013 r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi