Sprawozdania z działalności
26 lutego 2013

Protokół z Kapituły 12.02.2013

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej – 12.02.2013 r.)

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

1.Potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Bractwa Kaphornowców;

2.Akceptacja miejsca i programu Walnego Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców w roku 2013;

3.Podjęcie Uchwał Kapituły Bractwa Kaphornowców dotyczących przyjęcia nowych członków i opłat wnoszonych w Bractwie Kaphornowców;

4.Propozycje zmian na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców;

5.Inne sprawy kaphornowskie.

Ad. 1. Uporządkowane zostały przez fokmaszta zapisy w KRS dające aktualnie szansę na ostateczną finalizację postulatu zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców dotyczącego założenia konta bankowego Bractwa, a co za tym idzie uproszczenie możliwości prowadzenia gospodarki finansowej. Przeprowadzono konsultacje dotyczące wyboru właściwego banku. Dalszą realizację powyższego problemu przejmuje kwestarz Bractwa.

Ad. 2. Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała o dotychczas przyjętym ceremoniale i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 8 marca 2013 roku. Przyjęto informację o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia ze względów na możliwość wykorzystania Dworu Artusa tylko w dniu 8 marca 2013 roku. W terminie statutowym Dwór Artusa jest zajęty przez wizytę parlamentarzystów Słowacji w Gdańsku. Kapituła przyjęła informację grotmaszta o planie Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców

Ad. 3. Podjęcie Uchwał Kapituły Bractwa Kaphornowców dotyczących przyjęcia nowych członków – 32 (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 20 z dnia 12.02.2013 r.) i opłat wnoszonych w Bractwie Kaphornowców (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 19 z dnia 12.02.2013 r.). Dodatkowo przyjęto, iż opłata tegoroczna za Kaphornowską Biesiadę wynosi 40,- zł.
Kapituła zwróciła uwagę na fakt, że kandydaci stają się członkami Bractwa Kaphornowców dopiero po złożeniu ślubowania i odebraniu dyplomu.

Ad. 4. Bosman przedstawił propozycje wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu strony internetowej Bractwa. Zostaną utworzone zakładki Honorowych Członków i Przyjaciół Bractwa Kaphornowców, czynnych członków oraz linki do facebooka i inne.

Ad. 5. Brat Tadeusz Jabłoński przedstawił problem dokonania oceny działalności Bractwa w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą powstania. Podniesiona problematyka będzie punktem następnej kwietniowej Kapituły Bractwa.
Dyskutowano również o wznowieniu publikacji „Pokłon Hornowi”, czemu poświęcone zostanie miejsce podczas Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiono propozycję umieszczenia gwiazdy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
Następne posiedzenie Kapituły ustalono na 08.03.2013 roku o godz. 1600 bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Bractwa Kaphornowców.

Przejdź do paska narzędzi