Uchwały
3 stycznia 2013

Uchwał Nr 18

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 18 z dnia 20.12.2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 10 z dnia 12.11.2011 r.

 

W związku z uchwałą Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 17 z dnia 20.12.2012 r. i pkt. 19 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza oraz zgodnie z art. 28 statutu Bractwa Kaphornowców w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa,
uchwala się:

 

  1. Dokonuje się zmiany przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza.
  2. Przedstawicielami Bractwa, o których mowa w pkt. 1 wybrani zostają:
    Mira URBANIAK;
    Czesław DYRCZ.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi