Sprawozdania z działalności
3 stycznia 2013

Protokól z posiedzenia Kapituły 20.12.2012

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORN
(Akademia Marynarki Wojennej – 20.12.2012 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

1.Przyznanie nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” za rok 2012;

2.Miejsce Walnego Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców w 2013 r.

3.Informacja o propozycji nowej siedziby Bractwa Kaphornowców;

4.Wyłonienie kandydatury Bractwa Kaphornowców do drugiej edycji nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza oraz składu kapituły tej nagrody reprezentującej Bractwo Kaphornowców;

5.Inne sprawy kaphornowskie.

Ad. 1. Kapituła Bractwa Kaphornowców na podstawie art. 7 Statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” za 2012 rok kapitanowi Tomaszowi CICHOCKIEMU. Kpt. Tomasz CICHOCKI jako 5-ty Polak samotnie opłynął świat. Dokonał tego w rejsie na jachcie s/y „POLSKA MIEDŹ” w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 06.05.2012 r. rozpoczynając i kończąc swój rejs we francuskim porcie BREST. Podczas rejsu, który trwał 312 dni i wiódł wokół trzech przylądków jacht pokonał około 33 tys. mil morskich i zawinął tylko do jednego portu PORTH ELIZABETH. (Uchwała nr 16 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.)

Ad. 2. Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała o dotychczas przyjętym ceremoniale i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 1 marca 2013 roku.

Ad. 3. Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz przedstawił zaproponowaną przez prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego koncepcję zagospodarowania i użytkowania pomieszczeń w Jachtklubie wraz ze STAP, POZŻ i Bractwem Kaphornowców.

Ad. 4. Kapituła podjęła uchwałę w sprawie wyboru kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza (Uchwała nr 17 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.). Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza kandydatem Bractwa Kaphornowców do drugiej edycji wyżej wymienionej nagrody wybrany został fokmaszt Bohdan SIENKIEWICZ. Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza (Uchwała nr 18 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.). W głosowaniu jawnym Kapituła Bractwa na przedstawicieli do kapituły wyżej wymienionej nagrody wybrała Mirę Urbaniak i Czesława Dyrcza.

Ad. 5. Instruktor Mira Urbaniak przedstawiła Kapitule informację o przeprowadzonych spotkaniach z młodzieżą gdyńskich szkół o tematyce żeglarskiej. Dyskutowano również o elektronicznym wydaniu publikacji „Pokłon Hornowi”.

Następne posiedzenie Kapituły odbędzie się w pierwszej dekadzie lutego 2013 roku i poświęcone będzie formalnością przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców.

Przejdź do paska narzędzi