Uchwały
2 stycznia 2013

Uchwał Nr 17

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 17 z dnia 20.12.2012 r.

w sprawie: kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza za 2012 r. – II edycja nagrody.

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa,
uchwala się:

 

  1. Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza kandydatem Bractwa Kaphornowców do II edycji wyżej wymienionej nagrody wybrany zostaje:
    Bohdan SIENKIEWICZ.

  2. Zgłoszenia kandydata, o którym mowa w pkt. 1 dokona członek Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza – przedstawiciel Bractwa, wskazany przez Grotmaszta.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi