Uchwały
31 stycznia 2014

Uchwała 23

UCHWAŁA

KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW

Nr23 z dnia 29 stycznia 2014

 

w sprawie: wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 r.

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie wyznaczania wysokości wpisowego i składek rocznych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

Wysokość wpisowego i składek rocznych wynosi odpowiednio:

  1. wpisowego dla nowoprzyjętych członków Bractwa 120,00 zł;
  2. składek rocznych dla członków do 25 lat 25,00 zł;
  3. składek rocznych dla pozostałych członków 50,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi