Uchwały
30 stycznia 2014

Uchwała 22

UCHWAŁA

KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW

Nr22 z dnia 29 stycznia 2014

 

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania członkostwa zwyczajnego i nadawania przywilejów statutowych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

1. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze I, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Ciecierski Marcin
 • Kubiczek Paweł
 • Fabijański Marek
 • Lewandowski Andrzej
 • Gardas Eryk
 • Łoś Łucja
 • Jacobson Wojciech
 • Nowak Jakub
 • Janczewski Janusz
 • Paluch Paweł
 • Kalicki Stanisław
 • Puchalski Olgierd
 • Kasprzak Marta
 • Salamon Jan
 • Klocek Jacek
 • Sobczak Aleksandra
 • Knapik Adam
 • Szczepańska Joanna
 • Kossakowski Michał
 • Wielowiejski Przemysław
 • Kośmiński Paweł
 • Witosławska Marta
 • Kryj-Radziszewski Ryszard
 • Żelazny Piotr

 

2. Przylądek Horn w obszarze II, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E
Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Leszczyński Piotr

3. Wymienionym w ust. 1 i 2 nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

4. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 7marca 2014 r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T

BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi