Komunikaty
8 czerwca 2014

Program spotkania 14.06.2014 Bydgoszcz

Program Spotkania Bractwa Kaphornowców
w dniu 14.06.2014 r. z okazji 40-lecia Utworzenia Bractwa

Miejsce: Marina „Przystań Bydgoszcz” na Wyspie Młyńskiej (ul. Tamka 2 85-112 Bydgoszcz).

 

 12.00 Otwarcie spotkania (prowadzący – Jacek Drozdowski) 
 12.10  Uczczenie Grotmasztów i Braci, którzy odeszli na wieczną wachtę
(grotmaszt adm. Czesław Dyrcz)
 12.15  Przyjęcie nowych członków do Bractwa Kaphornowców (warunkowo)
 12.30  Film o powstaniu i 40-leciu Bractwa Kaphornowców
(fokmaszt red. Bohdan Sienkiewicz)
 12.40  Wspomnienia grotmasztów:
– kpt. Aleksander Kaszowski;
– adm. Czesław Dyrcz
 13.10  Wystąpienia zaproszonych gości
 13.30  Przedstawienie drugiego wydania albumu „Pokłon Hornowi”
(kpt. Aleksander Kaszowski)
 13.40  Wodowanie albumu „Pokłon Hornowi” (prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski i grotmaszt Bractwa Kaphornowców Czesław Dyrcz)
 13.50  Przejście na zewnątrz
 14.10  Otarcie wystawy „Polacy na Hornie” (grotmaszt adm. Czesław Dyrcz)
 14.20  Spotkanie przy bigosie

 

Przejdź do paska narzędzi