Sprawozdania z działalności
2 lutego 2014

Kapituła z 29.01.2014

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej – 29.01.2014 r.)

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

  1. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 wraz z ustaleniem programu;
  2. Prace nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”;
  3. Podjęcie uchwał o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 i wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 roku ;
  4. Inne sprawy kaphornowskie.

 

Ad. 1. Kapituła przyjęła następujący porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014, które odbędzie się w dniu 07.03.2014 r. o godz. 1530 (drugi termin godz. 1600) w restauracji „Fahrenheit” i Dworze Artusa w Gdańsku na Długim Targu oraz uroczystości towarzyszących Walnemu Zgromadzeniu:

 

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):
10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomińskim (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczna wachtę”).
15.30 (pierwszy termin) i 16.00 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2014 (Restauracja „Fahrenheit”).

 

Program Walnego Zgromadzenia:

  • Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za miniony rok;
  • Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia;
  • Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek oraz zakupu znaczków, krawatów i plakietek Bractwa Kaphornowców.

17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2013 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.

18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Fahrenheit”).

 

Ad. 2. Brat fokmaszt Bohdan Sienkiewicz wraz z redaktor Aleksandrą Mucek przekazali informacje dotyczące stanu zawansowania prac nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”. Przekazywanie materiałów do publikacji nie nasuwa zaniepokojenia. Wodowanie książki odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 14.06.2014 r. i będzie połączone z obchodami 40. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców. Rocznica powstania Bractwa Kaphornowców uczczona zostanie również podczas zlotu żaglowców w porcie Gdynia w dniu 16.08.2014 r. na pokładzie „Daru Pomorza”

 

Ad. 3. Kapituła po rozpatrzeniu wniosków podjęła uchwałę o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców. W tym roku w szeregi naszego Bractwa wstąpi 20 Kaphornowców z żółtymi chustami (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 22 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 r.). Wraz z uchwałą o przyjęciu nowych członków Kapituła przyjęła uchwałę o wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2014 r. (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 23 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 r.). Wysokość składek nie ulega zmianie, jednakże wpisowe zostaje podniesione do kwoty 120 PLN.

 

Ad. 4. W wolnych wnioskach poruszono problematykę materiałów i ekspozycji wystawy na „Darze Pomorza” dotyczącej polskich jednostek żaglowych na Hornie oraz mobilnej wystawy Bractwa Kaphornowców. Grotmaszt wraz z fokmasztem zostali upoważnieni do zaprezentowanie stanowiska Kapituły dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego. Spotkanie z dyrektorem NMM odbędzie się 18.02.2014 r. w siedzibie muzeum.

 

Następne posiedzenie Kapituły ustalono na przełom miesięcy marca i kwietnia 2014 roku.

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców
Kontradmirał Czesław Dyrcz

Przejdź do paska narzędzi