Sprawozdania z działalności
15 lutego 2012

WZ Bractwa – Gdańsk 02.03.2012r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(GDAŃSK – 02.03.2012 r.)

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 02.03.2012 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1530) w Restauracji „Gdańska” w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzony porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmował:

 

1. Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2011-2012 (Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności);

 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców Jego współtwórcom: Zenonowi GRALAKOWI i Tadeuszowi JABŁOŃSKIEMU. Laudacji dokonali bracia Bohdan SIENKIEWICZ i Bogdan BERGRIN. Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców. Treść Uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce Komunikaty/Uchwały Bractwa;

 

3. Wolne wnioski.
– Brat Cezary BARTOSIEWICZ przedstawił propozycję zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w artykułach 22 i 28. Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie przedstawione zmiany i przyjęto Uchwałę Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 2 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie zmian w statucie Bractwa Kaphornowców (uchwała znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce  Komunikaty/Uchwały Bractwa);
– Brat Bogdan BERGRIN przedstawił problem dotyczący terminowego wnoszenia opłat składek członkowskich;
– Grotmaszt poinformował o pracach związanych z uzyskaniem konta, KRS i potrzebie dyskusji dotyczącej kształtu i funkcjonowania Bractwa w obecnych uwarunkowaniach;
– Siostra Mira URBANIAK podzieliła się uwagami dotyczącymi działalności stowarzyszeń związanych z ideą bractwa Kaphornowców w Holandii, rozumowania „instytucji” przyjaciel bractwa oraz przekazała uwagi dotyczące festiwalu SHANTIES’2012 w Krakowie;

 

4. Sprawy organizacyjne (regulowanie składek i zakup akcesoriów Bractwa Kaphornowców);

 

5. Udział w uroczystości „Rejs Roku 2011″ (Dwór Artusa). Podczas uroczystości m. in. została wręczona nagroda grotmaszta Bractwa Kaphornowców kpt. Piotrowi KUŹNIAROWI (przedstawicielom załogi) za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expeditions” z dziesięcioosobową załogą. Jacht, rozpoczynając i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem, który kiedykolwiek żeglował po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi górami lodowymi.

 

6. Wręczenie honorowych tytułów Bractwa Kaphornowców zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców;

 

7. Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie czerwonej chusty. Kapituła Bractwa Kaphornowców wraz z grotmasztem kadencji 1985-1993 kapitanem Aleksandrem KASZOWSKIM dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 14 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2012 roku oraz Decyzji Grotmaszta Bractwa Kaphornowców Nr 1/2012 z dnia 07.02.2012 r. w sprawie nadania przywileju używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia czerwonej chusty. Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 56 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 02.03.2012 r. Zostały również wręczone czerwone i żółte chusty przyznane w latach poprzednich oraz laury kapitańskie dowódcom wypraw kaphornowskich.

 

8. Kaphornowska biesiada.

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Przejdź do paska narzędzi