Sprawozdania z działalności
27 stycznia 2012

Protokół z posiedzenia Kapituły Bractwa z dn. 25.01.2012

Protokół z posiedzenia Kapituły Bractwa w dniu 25 stycznia 2012 roku.

 

W obradach pod przewodnictwem Grotmaszta kontradmirała Czesława Dyrcza wzięli udział: Bezanmaszt Mariusz Mięsikowski, Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz, Kwestarz Jacek Hałaczkiewicz, Instruktor Mira Urbaniak, Żaglomistrz Cezary Bartosiewicz, Bosman Andrzej Liziniewicz, Hubert Latoś z Kontrol Mesy i Jerzy Wąsowicz z Sądu Pokładowego.

 

  1. Porządek dzienny przewidywał:
  2. Przyznanie Nagrody Bractwa Kaphornowców „Rejs Roku 2011″;
  3. Przyjęcie kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. Kpt. Leszka Wiktorowicza;
  4. Omówienie organizacji Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 02.03.2012 roku;
  5. Przyjęcie nowych członków;
  6. Podjęcie uchwał;
  7. Sprawy inne.

 

W punkcie pierwszym po dyskusji i obejrzeniu filmu wideo z wyprawy zdecydowano, że „Nagrodę Grotmaszta Rejs Roku 2011″ otrzymuje kpt. jacht. Piotr Kuźniar za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition” z dziesięcio-osobową załogą. Startując i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem kiedykolwiek żeglującym po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym oraz licznymi górami lodowymi.

W punkcie drugim, po szerokim omówieniu jedynej zgłoszonej kandydatury, do Kapituły nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza, polecając jej zgłoszenie wraz z uzasadnieniem Fokmasztowi w regulaminowym terminie do 7 lutego 2012.

W punkcie trzecim zdecydowano, że Doroczne Walne Zgromadzenie rozpocznie się 02.03.2012 roku o godz. 15.00 w pierwszym i 15.15 drugim terminie, tradycyjnie w Restauracji „Gdańskiej” ul. Św. Ducha w Gdańsku. W pierwszym punkcie Grotmaszt przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Bractwa Kaphornowców. Poczym tytuły Członka Honorowego Bractwa zostaną wręczone Braciom Zenonowi Gralakowi i Tadeuszowi Jabłońskiemu, inicjatorom powstania Bractwa Kaphornowców . Na godz. 17.00 przenosimy się na Galę „Rejs Roku 2011″ do Dworu Artusa. Po jej zakończeniu wracamy do „Gdańskiej” na uroczyste przyjęcie nowych członków i kaphornowski poczęstunek.

W punkcie czwartym przeanalizowano wszystkie otrzymane zgłoszenia rejsów kaphornowych i deklaracje przystąpienia do Bractwa, ujawniając wszelkie niejasności i nieformalności. Podjęto decyzję, iż ogłoszenie ostatecznej listy przyjmowanych kandydatów do Bractwa Kaphornowców oraz kaphornowców otrzymujących czerwoną chustę nastąpi po 2 lutego, kiedy to mija statutowy termin zgłoszeń. Stosowna uchwała umieszczona zostanie na stronie internetowej Bractwa.

W punkcie szóstym omówiono sprawy związane z uporządkowaniem KRS i założeniem konta Bractwa. „Mapę drogową” załatwienia obu spraw podjął się przygotować pilnie brat Cezary Bartosiewicz.

Pełne informacje związane z Dorocznym Walnym Zgromadzeniem i przyjęciem nowych członków mają się, bez zbędnej mitręgi, pojawić na stronie internetowej Bractwa.

W innych sprawach zatwierdzono wzór i wykonanie zapinki do chusty kaphornowej dla kapitanów rejsów kaphornowych oraz spinki do kaphornowskiego krawata.

 

Protokółował: Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz Gdynia, 27.01.2012 r.

Przejdź do paska narzędzi