Uchwały
15 lutego 2011

Nagroda Grotmaszta za 2010r.

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 9 z dnia 11.02.2011 r.

 

w sprawie: przyznania nagrody Grotmaszta w 2010 r.

Na podstawie art. 7 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa
uchwala się:

 

  1. Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za 2010 rok zostaje przyznana inż. Zygmuntowi CHORENIOWI, żeglarzowi i konstruktorowi, „Za dobrą żeglarską robotę w tworzeniu światowej floty żaglowców”.
  2. Nagroda, o której mowa w pkt. 1 zostanie wręczona w dniu 4 marca 2011 r. podczas uroczystej gali z okazji przyznania nagrody „Rejs roku”.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi