Komunikat

Siostry i Bracia Kaphornowcy

W celu polepszenia komunikacji między nami pragniemy uaktualnić nasze dane kontaktowe. W związku z tą inicjatywą proszę o przesyłanie na adres Skryby (e-mail: skryba@bractwo-kaphornowcow.pl ) Wasze adresy, telefony, adresy pocztowe. Będą one wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem jedynie do korespondencji związanej z działalnością Stowarzyszenia.

Ważne

Termin składania wniosków o przyjęcie do Bractwa Kaphornowców upływa 15 lutego 2020″
Druki do pobrania w zakładce „Bractwo” – „Regulamin Rejsu żeglarskiego”

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców
odbędzie się w piątek w dniu 6 marca 2020r. o godz. 14.00

Program na dzień 6 marca 2020 r.
godz. 10.00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach byłych Grotmasztów oraz w ustalonych miejscach w Bydgoszczy, w Gdyni i w Gdańsku.
godz. 13.00 Posiedzenie Kapituły Bractwa Kaphornowców – Hotel Mercure Gdańsk
godz. 14.00 Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców – Hotel Mercure
godz. 17.00 Gala Nagrody Rejs Roku – Europejskie Centrum Solidarności (przejście z Hotelu do Europejskiego Centrum Solidarności)
godz. 19.30 Biesiada Kaphornowska – Hotel Mercure

Miejsce Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców:
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22 80-890 GDAŃSK
Tel.: (+48)58/3210000, www: Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto

Ważne Informacje Dodatkowe:
1. Nocleg w Hotelu Mercure na hasło Bractwo Kaphornowców:
– Pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie 260PLN/dobę
– Pokój dwuosobowy ze śniadaniami w cenie 300PLN/ dobę.
Rezerwacje: tel. +48 321 00 21, mail: h3390@accor.com

2. Składki i opłaty:
– składka roczna 60 zł,
– wpisowe dla wstępujących członków 300 zł (obejmuje: składkę na rok kalendarzowy, chustę, dyplom, udział w Biesiadzie),
– koszt Biesiady: 100 zł członek Bractwa, 120 zł osoba towarzysząca.
Zgłoszenia na mail: skryba@bractwo-kaphornowcow.pl
Nr rachunku Bractwa: 63 1140 1153 0000 2309 2400 1002

3. Przed spotkaniem będzie można nabyć dodatkowe gadżety: chusty, krawaty, znaczki, plakietki, koszulki itd.

4. Uchwałą nr1/2020 Kapituła przyjęła nowych członków w poczet Bractwa. Uchwała na stronie Bractwa w zakładce KOMUNIKATY > uchwały http://bractwo-kaphornowcow.pl/uchwaly/

5. Osoby, które chcą zostać przyjęte w poczet Bractwa i złożyć ślubowanie na Walnym proszone są o składanie deklaracji do dnia 15 lutego 2020r. Deklaracja dostępna na stronie. http://bractwo-kaphornowcow.pl/regulamin-rejsu-zeglarskiego/
Do przyjęcia do Bractwa niezbędne jest również zgłoszenie rejsu wokół Przylądka Horn przez Kapitana lub upoważnioną osobę.

Serdecznie zapraszam Siostry i Braci na doroczne spotkanie Bractwa, jednocześnie przypominając nowo wstępującym, iż pełnoprawnym członkiem zgodnie ze statutem zostaję się po osobistym złożeniu Ślubowania na Walnym Zgromadzeniu Bractwa.

Pokłon Hornowi
w imieniu Kapituły
Skryba

Ostatnie uchwały oraz komunikaty

Bractwo Kaphornowców

Bractwo skupia dziś kilkuset braci. Stanowi ciało o najwyższym autorytecie żeglarskim, trwa nadal i nieustannie - jak sam Cape Horn,
jako ważne ogniwo naszych tradycji na morzach i oceanach, świadczy zarazem o sile polskiego żeglarstwa. POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

My, Członkowie Bractwa Kaphornowców,

przywołując pamięć wszystkich żeglarzy,
zarówno tych, którzy opłynęli przylądek Horn jak i tych,
którzy ulegli przemocy jego groźnych wód i znaleźli grób w głębinach Cieśniny Drake’a,
przyjmujemy za obowiązujący nas statut Bractwa i ślubujemy
strzec honoru polskiego żeglarza,
godności biało-czerwonej bandery
i służyć naszym doświadczeniem, radą i pomocą żeglarzom,
którzy tego będą potrzebowali.

Warunki wstąpienia do Bractwa

ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI

Aktualności