Komunikat

Siostry i Bracia Kaphornowcy

W celu polepszenia komunikacji między nami pragniemy uaktualnić nasze dane kontaktowe. W związku z tą inicjatywą proszę o przesyłanie na adres Skryby (e-mail: skryba@bractwo-kaphornowcow.pl ) Wasze adresy, telefony, adresy pocztowe. Będą one wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem jedynie do korespondencji związanej z działalnością Stowarzyszenia.

Ważne

Termin składania wniosków o przyjęcie do Bractwa Kaphornowców upływa 15 lutego 2020″
Druki do pobrania w zakładce „Bractwo” – „Regulamin Rejsu żeglarskiego”

Ostatnie uchwały

Bractwo Kaphornowców

Bractwo skupia dziś kilkuset braci. Stanowi ciało o najwyższym autorytecie żeglarskim, trwa nadal i nieustannie - jak sam Cape Horn,
jako ważne ogniwo naszych tradycji na morzach i oceanach, świadczy zarazem o sile polskiego żeglarstwa. POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

My, Członkowie Bractwa Kaphornowców,

przywołując pamięć wszystkich żeglarzy,
zarówno tych, którzy opłynęli przylądek Horn jak i tych,
którzy ulegli przemocy jego groźnych wód i znaleźli grób w głębinach Cieśniny Drake’a,
przyjmujemy za obowiązujący nas statut Bractwa i ślubujemy
strzec honoru polskiego żeglarza,
godności biało-czerwonej bandery
i służyć naszym doświadczeniem, radą i pomocą żeglarzom,
którzy tego będą potrzebowali.

Warunki wstąpienia do Bractwa

ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI

Aktualności i komunikaty