Bracia i Siostry Kaphornowcy. W związku z istniejącą sytuacją zagrożenia COVID-19 tegoroczne spotkanie Bractwa i podejmowane uchwały odbędą się za pośrednictwem internetu. Sprawozdanie Grotmaszta za 2020 znajduje się w zakładce ,,Sprawozdania Grotmaszta”. W zakładce ,,Komunikaty” znajdują się projekty uchwał. Proszę o głos na adres: grotmaszt@bractwo-kaphornowcow.pl; lub skryba@bractwo-kaphornowcow.pl Jednocześnie przypominam, że składka członkowska wynosi – 60 zł Nr rachunku Bractwa: 63 1140 1153 0000 2309 2400 1002 https://www.youtube.com/watch?v=M68HuvS0iJ8 lub w zakładce ,,komunikaty''

Gala Rejs Roku

Wręczenie nagród ze względu na reżimy pandemiczne odbędzie się w tradycyjnym terminie nietypowo i mamy nadzieję wyjątkowo, online.

TRANSMISJA – PIĄTEK, 5 MARCA, GODZ.18.00 – NA STRONIE GDANSK.PL

Zapraszamy do oglądania uroczystości!

http://www.rejsroku.pl/?do=jury.

Ostatnie uchwały oraz komunikaty

Bractwo Kaphornowców

Bractwo skupia dziś kilkuset braci. Stanowi ciało o najwyższym autorytecie żeglarskim, trwa nadal i nieustannie - jak sam Cape Horn,
jako ważne ogniwo naszych tradycji na morzach i oceanach, świadczy zarazem o sile polskiego żeglarstwa. POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

My, Członkowie Bractwa Kaphornowców,

przywołując pamięć wszystkich żeglarzy,
zarówno tych, którzy opłynęli przylądek Horn jak i tych,
którzy ulegli przemocy jego groźnych wód i znaleźli grób w głębinach Cieśniny Drake’a,
przyjmujemy za obowiązujący nas statut Bractwa i ślubujemy
strzec honoru polskiego żeglarza,
godności biało-czerwonej bandery
i służyć naszym doświadczeniem, radą i pomocą żeglarzom,
którzy tego będą potrzebowali.

Przejdź do paska narzędzi