Uchwały
19 marca 2013

Uchwała Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1 z dnia 08.03.2013 r.

w sprawie: nadania Członkostwa Honorowego Bractwa Kaphornowców.

 

Na podstawie art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców w sprawie nadawania tytułu członka honorowego oraz zgodnie z art. 28 dotyczącym sposobu podejmowania uchwał przez władze Bractwa
uchwala się:

 

  1. Za wybitne zasługi dla Bractwa nadaje się tytuł Honorowy Członka Bractwa, o którym mowa w art. 10 ust. 2 statutu:
    kapitanowi Aleksandrowi KASZOWSKIEMU
    – grotmasztowi kadencji 1985-1993
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi