Uchwały
28 października 2012

Uchwała nr 15

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 15 z dnia 26.10.2012 r.

 

w sprawie: w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umieszczeniu w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni tablicy upamiętniającej kpt. Leonida Teligę.

Na podstawie art. 6 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie wzbogacania i propagowania wiedzy historycznej o działalności polskich żeglarzy, wspierania inicjatyw żeglarskich oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

  1. Dla uhonorowania zasług dla żeglarstwa polskiego kpt. Leonida Teligi, pierwszego Polaka, który samotnie okrążył Ziemię na drewnianym jachcie sy „Opty” w latach 1967-1969, Bractwo podejmuje działania mające na celu umieszczenie w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni tablicy upamiętniającej kpt. Leonida Teligę.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi