Uchwały
12 listopada 2009

Medal 35 lecia Bractwa Kaphornowców

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 4 z dnia 05.11.2009 r.

 

w sprawie: ustanowienia i przyznania medali 35. lecia Bractwa Kaphornowców

 

Na podstawie art. 7 Statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego ustanawiania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

uchwala się:

 

1. W celu uczczenia 35. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców oraz uhonorowania osób (instytucji) zasłużonych dla Bractwa ustala się medal 35. lecia Bractwa Kaphornowców.

 

2. Medal, o których mowa w pkt. 1 zostaję przyznany następującym osobom:

 

a) założycielom Bractwa:

  • Tadeuszowi JABŁOŃSKIEMU;
  • Stanisławowi CELICHOWSKIEMU;
  • Zenonowi GRALAKOWI;

b) Grotmasztom Bractwa:

  • kpt. Krzysztofowi BARANOWSKIEMU;
  • kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU;
  • kpt. Zdzisławowi PIEŃKAWIE (pośmiertnie);
  • kpt. Dariuszowi BOGUCKIEMU (pośmiertnie);
  • kpt. ż. w. Leszkowi WIKTOROWICZOWI;
  • kadm. Czesławowi DYRCZOWI.

Medale zostaną wręczone podczas Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców w dniu 14 listopada 2009 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi