2003-12-23 Zjawa IV

Data

kalendar

2003-12-23

zegar

15:30

Załoga

kapitan Aleksander Nebelski
oficer wachtowy Joanna Pajkowska
oficer wachtowy Ryszard Ignaczak
oficer wachtowy Tadeusz Matuszak
oficer wachtowy Krzysztof Krassowski
Agnieszka Krassowska
Jan Ćwiertnia
Robert Drążykowski
Jarosław Skrzeszewski
Krzysztof Stachurski
bosman Graham Smith
zjawa-iv-2003
Przejdź do paska narzędzi