Uchwały
15 listopada 2011

Uchwała Nr 10

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 10 z dnia 12.11.2011 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza.

 

Na podstawie art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa,
uchwala się:

 

1. Zgodnie z pkt. 10 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza niżej wymienione osoby zostały wybrane na przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza:
– Czesław DYRCZ;
– Bohdan SIENKIEWICZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi