Uchwały
19 marca 2008

Uchwała Kapituły 1/08 z dnia 19.02.2008

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1/08 z dnia 19.02.2008 r.

w sprawie: podnoszenia kaphornowskiego proporca

 

Na podstawie art.16 Statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego nadawania statutowych przywilejów członków Bractwa, w tym przywileju podnoszenia kaphornowskiego proporca pod salingiem dowodzonego przez członka Bractwa jachtu, w szczególności

ustala się :

 

  1. Proporzec ma kształt wydłużonego trójkąta koloru żółtego z umieszczonym wewnątrz godłem Bractwa.Występuje w dwóch rozmiarach A i B, do podnoszenia w zależności od wielkości jachtu. Kształt oraz wymiary poszczególnych proporców przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Prawo podnoszenia kaphornowskiego proporca przysługuje członkowi Bractwa na dowodzonym przez siebie jachcie.
  3. Miejscem podnoszenia proporca jest maszt, saling jachtu lub inne miejsce zapewniające właściwą ekspozycje proporca z zastrzeżeniem, że nie utrudnia to w żaden sposób manewrowania jachtem.
  4. Proporzec może być podnoszony okresowo,np.tylko w portach lub przez cały czas trwania rejsu.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 marca 2008 r.

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi