Komunikaty
10 lipca 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców
z okazji 40-lecia utworzenia Bractwa i wyboru nowego grotmaszta
w dniu 16.08.2014 r.

 

Miejsce: Statek muzeum „Dar Pomorza” – Gdynia, Basen Prezydenta, Nabrzeże Pomorskie

GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIE
11.50 Przybycie uczestników uroczystości na pokład statku muzeum „Dar Pomorza”
12.00 Wybicie „czterech szklanek” i podniesienie proporca Bractwa Kaphornowców. Zajęcie miejsc do rozpoczęcia uroczystości
12.10 Powitanie Gości, Przyjaciół Bractwa, Członków Honorowych i uczestników uroczystości oraz okolicznościowe wystąpienie grotmaszta Bractwa Kaphornowców (kadm. Czesław Dyrcz)
12.25 Wręczenie Dyplomu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego Jerzemu Litwinowi
12.30 Otwarcie wystawy „Polacy na Hornie” i wystąpienia gości (prezydent Miasta Gdynia, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego i grotmaszt Bractwa Kaphornowców)
12.35 Wręczenie księgi pamiątkowej „Pokłon Hornowi” Gościom Honorowym i Przyjaciołom Bractwa (kadm. Czesław Dyrcz i red. Bohdan Sienkiewicz)
12.50 Zakończenie uroczystości okolicznościowej i odprowadzenie Gości Honorowych do trapu (kadm. Czesław Dyrcz)
13.00(I termin)
13.15(II termin)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców
13.20 Sprawozdanie ustępującego grotmaszta Bractwa Kaphornowców oraz dyskusja (kadm. Czesław Dyrcz)
13.40 Wybór nowego grotmaszta Bractwa Kaphornowców. Wystąpienia ustępującego i nowego grotmaszta
14.00 Kaphornowska biesiada

 

 

Przejdź do paska narzędzi