Sprawozdania z działalności
28 października 2012

Kapituła Bractwa

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Akademia Marynarki Wojennej – 26.10.2012 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

1.Ustalono, że Doroczne Spotkanie Bractwa Kaphornowców rozpocznie się tradycyjnie o godz. 12.00, w drugą sobotę listopada, tj. 10.11.2012 r. na pokładzie „Daru Pomorza”. Spotkanie poprzedzi posiedzenie Kapituły, które zaplanowano na godz. 10.00.

Program tegorocznego spotkania obejmuje:

– Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru Pomorza”);
– Wprowadzenie i sprawy organizacyjne;
– Omówienie uchwały dotyczącej inicjatywy Bractwa Kaphornowców o umieszczeniu w Alei Żeglarstwa Polskiego tablicy Leonida Teligi;
– Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi” – redaktor Janusz Zbierajewski;
– Prezentacja filmu „Pan Kapitan” poświęconego kpt. ż. w. Leszkowi Wiktorowiczowi;
– Inne sprawy kaphornowskie;
– Kaphornowski poczęstunek.

2.Ustalenie listy zaproszonych gości na Doroczne Spotkanie pozostawiono Grotmasztowi.

3.Bohdan Sienkiewicz przedstawił informację dotyczącą prac nad rejestracją Bractwa jako stowarzyszenia, tj. złożenia wniosku o nadanie KRS oraz numeru konta bankowego.
Bezanmaszt wyraził również zaniepokojenie brakiem postępów prac nad uaktualnionym wydaniem książki pt.: „Pokłon Hornowi”. W związku z powyższym, przy najbliższej nadarzającej się okazji, zostanie zadane redaktorowi książki kpt. Jackowi Zbierajewskiemu pytanie: „Czy w dalszym ciągu jest zainteresowany jej redakcją?”

4.Waldemar Waszczyk poruszył problem ożywienia strony Internetowej Bractwa.

5.Bohdan Sienkiewicz zapoznał Kapitułę z propozycją Prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego dotyczącą powołania do życia „Gdyńskiego Centrum Wychowania Żeglarskiego”, w którego budynku, w przyszłości nową siedzibę mogłoby mieć Bractwo. Kapituła podjęła gotowość do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie.

6.Jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą propozycji Grotmaszta w sprawie wystąpienia z wnioskiem (podjęcia stosownych działań) o umieszczeniu w Alei Żeglarstwa Polskiegow Gdyni tablicy upamiętniającej kpt. Leonida Teligę.

Przejdź do paska narzędzi