Uchwały
9 marca 2014

Decyzja Kapituły

DECYZJA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 2 z dnia 07.03.2014 r.

 

w sprawie: nadania tytułu „Przyjaciel Bractwa Kaphornowców”.

1. Na podstawie art. 10 ust. 3 Statutu Bractwa Kaphornowców za identyfikowanie się z celami i zadaniami Bractwa, postawę aktywnego współdziałania, w tym szczególnie za udzielaną gościnę na pokładzie „Dar Pomorza” – Kapituła Bractwa Kaphornowców na posiedzeniu w dniu 7 marca 2014 r. postanowiła nadać tytuł:

 

„Przyjaciela Bractwa Kaphornowców”

Panu dr. inż. Jerzemu Litwinowi – dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego.

2. Dyplom potwierdzający nadanie tytułu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie wręczony w dniu 7 marca 2014 r. podczas Walnego Zebrania Bractwa Kaphornowców.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

 

Przejdź do paska narzędzi