2004-02-06 Zjawa IV

Data

kalendar

2004-02-06

zegar

14:00

Załoga

kapitan Michal Boguslawski
oficer Rafał Biernacki
oficer Dariusz Nerkowski
oficer Marek Winsczyk
Krzysztof Sierant
Wiesław Stróżek
Andrzej Janota
Aneta Cybula
Andrzej Szerszeń
Janusz Dedo
Adam Świerczek
Tomasz Zieliński
bosman Graham Smith
zjawa-iv-2004-2zjawa-iv-2004-3
Przejdź do paska narzędzi