1995-11-27 Iskra

Data

kalendar

1995-11-27

zegar

10:30

Załoga

dca okrętu Dyrcz Czesław, kmdr por.
zca dcy okrętu Mięsikowski Mariusz, kpt. mar.
dca działu nawigacyjnego Sitek Robert, por. mar.
dca działu łączności Pierzyński Artur, por. mar.
dca działu elektromechanicznego Szeliga Janusz, por. mar.
asystent okrętowy, wykł. Żołnieruk Dariusz, por. mar.
kierownik praktyki Skwarek Waldemar, kmdr ppor.
oficer finansowy, wykładowca Derlacz Lech, kmdr ppor.
lekarz okrętowy Wajman Piotr, kpt. mar.
wykładowca Bernaciak Kornelia, dr
wykładowca Matysek Krystyna, mgr
bosman okrętowy Suchocki Wiesław, st. chor.mar.
szef dz. radiowego Smardz Andrzej, st. bsm.
dca drużyny elektryków okrętowych ?wištek Brunon, bsm.
podoficer gospodarczy Cie?la Mirosław, bsmt
dca drużyny motorz. Cwingelberg Mariusz, st. mat nadt.
elektryk okrętowy Szymikowski Zbigniew, mat nadt.
kucharz okrętowy Dšbek Arkadiusz, mat nadt.
sternik Kuprowski Grzegorz, st mar. nadt.
radiotelegrafista Rychert Piotr, st mar. nadt.
motorzysta Płachta Tomasz, st mar. nadt.
kucharz okrętowy Formela Przemysław, st mar. nadt.
sternik Rus Krzysztof, st mar. nadt.
piekarz, mesowy Richert Maciej, st mar. nadt.
praktykant Bekier Piotr, mat pchor.
praktykant Błachewicz Marcin, mat pchor.
praktykant Budzisz Waldemar, mat pchor.
praktykant Danielewski Jacek, mat pchor.
praktykant Doro? Jacek, mat pchor.
praktykant Grunert Krzysztof, mat pchor.
praktykant Hejenkowski Artur, st mat pchor.
praktykant Jastrzębski Maciej, mat pchor.
praktykant Kłosiński Adam, st mat pchor.
praktykant Kociubiński Adrian, mat pchor.
praktykant Kołomyjski Andrzej, mat pchor.
praktykant Kopczyk Adam,mat pchor.
praktykant Kowalewski Rafał, mat pchor.
praktykant Legięd? Robert, mat pchor.
praktykant Maniński Emil, st mat pchor.
praktykant Mikulski Robert, mat pchor.
praktykant Mundt Wojciech, mat pchor.
praktykant Narloch Arkadiusz, st mat pchor.
praktykant Nowak Rafał, mat pchor.
praktykant Palacha Maciej, st mat pchor.
praktykant Pšczek Bartłomiej, st mat pchor.
praktykant Pištek Grzegorz, st mat pchor.
praktykant Popławski Artur, mat pchor.
praktykant Pszczeliński Marek, st mat pchor.
praktykant Ratajczak Michał, mat pchor.
praktykant Rusiecki Dariusz, mat pchor.
praktykant Rygiel Andrzej, st mat pchor.
praktykant Sidoruk Szymon, mat pchor.
praktykant Silski Piotr, mat pchor.
praktykant Stršk Artur, mat pchor.
praktykant Szczyrbowski Krzysztof, mat pchor.
praktykant Szwarc Marek, mat pchor.
praktykant Szymański Konrad, mat pchor.
praktykant Szymczak Wojciech, mat pchor.
żeglarz z Tasmanii Kula Lech
iskra-1995iskra-1995-1
Przejdź do paska narzędzi