Regulamin rejsu żeglarskiego

Załącznik do uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 7 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie zmian do „Regulaminu rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn”

 

Regulamin Rejsu Żeglarskiego 

Wokół Przylądka Horn

 

Regulamin rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn, zwany dalej "Regulaminem", stanowi integralną część Statutu Bractwa Kaphornowców ustanowionego w 1996 roku (z późniejszymi zmianami) i określa warunki, które muszą być spełnione w czasie rejsu, aby okrążenie Hornu mogło być podstawą do ubiegania się uczestników rejsu o przyjęcie do Bractwa, oraz określa procedurę tego przyjmowania.

A. Warunki, które powinna spełniać jednostka.

1. Jednostka użyta do rejsu wokół Hornu musi być statkiem żaglowym.
2. Jednostka ta musi nosić prawnie mu przyznaną banderę polską lub banderę innego państwa.


B. Obszary objęte ustaleniami regulaminu.

3. Obszar I - wody oceanu Atlantyckiego i Spokojnego na południe od Przylądka Horn.
4. Obszar II - wody oceanu Atlantyckiego i Spokojnego obejmujący akwen rozciągający się od 40 równoleżnika szerokości południowej między południkami 50 W i 90 W.


C. Warunki uprawniające do przywileju używania imienia "Albatros Hornu" i noszenia żółtej chusty.

5. Okrążenie przylądka Hornu od południa, w rejsie wyłącznie pod żaglami.


D. Warunki uprawniające do przywileju używania imienia "Albatros Hornu" i noszenia czerwonej chusty.

6. Przywilej ten nabywają Siostry i Bracia, którzy mając przyznany już przywilej używania imienia "Albatros Hornu",
opłyną przylądek Horn po raz drugi z tym, że przynajmniej jedno z opłynięć będzie miało miejsce w rejsie po trasie przebiegającej
na akwenie obejmującym obszar II - opisany w pkt. 4 (rozdział B). Trasa rejsu na tym obszarze musi być zrealizowana wyłącznie
pod żaglami (z zastrzeżeniem podanym w pkt.7) w taki sposób, aby wejść w ten obszar z dowolnej strony Ameryki przecinając
graniczny równoleżnik lub południk i po opłynięciu Hornu, wyjść przecinając którąkolwiek z linii granicznych.
7. Na obszarze II napęd inny niż żaglowy, samodzielnie lub razem z żaglami, może być użyty wyjątkowo w sytuacjach awaryjnych,
ćwiczebnych, szukania osłony lub zawinięcia do portu, pod warunkiem, ze odcinki trasy przebyte na żaglach będą stanowiły
zamkniętą linię. Okoliczności zmuszające do użycia napędu innego niż żaglowy, powinny być odpowiednio zarejestrowane
i ujęte w sprawozdaniu z rejsu.

E. Wymagania proceduralne przyjęcia do Bractwa.

8. Przyjęcie do Bractwa następuje na wniosek osoby zainteresowanej przez wypełnienie "Deklaracji przyjęcia do Bractwa
Kaphornowców", której wzór przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Decyzja o przyjęciu do Bractwa
jest podejmowana przez Kapitułę Bractwa na podstawie dokumentów potwierdzających fakt odbycia danego rejsu przez osobę
ubiegającą się oraz po złożeniu dokumentów - sprawozdania z rejsu przez kapitana i ogłaszana w formie uchwały Kapituły.
9. Kapitan zgłaszający odbyty rejs jachtu kwalifikujący jego załogę do przyjęcia w poczet Bractwa składa (dowolną drogą: pocztą
zwykłą na aktualny adres korespondencyjny Bractwa, i elektroniczną na adres kontaktowy ze strony internetowej Bractwa lub osobiście)
zgłoszenie rejsu (zgodnie z załącznikiem nr 2)
10. W wyjątkowych sytuacjach np. związanych z długotrwałą nieobecnością kapitana jachtu, odbyciem rejsu na jachcie pod obcą
banderą, zgłoszenie rejsu może być dokonane przez inną niż kapitan osobę spośród załogi.
11. W przypadku rejsu pod obcą banderą, ubiegający się o przyjęcie do Bractwa składa (dowolną drogą: pocztą zwykłą na aktualny
adres korespondencyjny Bractwa, i elektroniczną na adres kontaktowy ze strony internetowej Bractwa lub osobiście):
- deklarację przyjęcia do Bractwa (zgodnie z załącznikiem nr 1);
- zgłoszenie rejsu wokół Przylądka Horn (zgodnie z załącznikiem nr 2).
12. Termin składania dokumentów związanych z przyjęciem do Bractwa upływa na 30 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

F. Ustalenia końcowe.

13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1999 r.
14. Znowelizowany regulamin został zatwierdzony przez Kapitułę Bractwa w 2010 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania
uchwały w tej sprawie.

 

pdf-ikona Zgłoszenie rejsu wokół Przylądka Horn
pdf-ikona Deklaracja wstąpienia do Bractwa Kaphornowców

Warunki wstąpienia do Bractwa

Aktualności i komunikaty

Nasi partnerzy

logo zeglarski-info

logo kujawsko pomorskie
Partner Programu Kurs na Horn

Zapraszamy do kontaktu

Bractwo Kaphornowców


lokalizacja

Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia

Adres do korespondencji !


lokalizacja

Bractwo Kaphornowców
ul. Łokietka 3
87-100 Toruń

mail

skryba@bractwo-kaphornowcow.pltelefon

+48 601 655 155 - Grotmaszt


telefon

+48 601 672 830 - Skryba

Numer konta bankowego Bractwa
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia
81-371 Gdynia, ul, Zygmuntowska 4
63 1140 1153 0000 2309 2400 1002

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Bractwo Kaphornowców z siedzibą pod adresem Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

*Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

codedevelopers | Polityka cookies
facebook

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Bractwo Kaphornowców z siedzibą pod adresem Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

*Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

codedevelopers | Polityka cookies
facebook
--!>