Sprawozdania z działalności

aktualnosci-head

Protokól ze spotkania Kapituły

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW

(Akademia Marynarki Wojennej - 22.10.2013 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 1. Przygotowanie do Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców'2013;
 2. Zakończenie działań dotyczących uzyskania rachunku bankowego;
 3. Propozycją zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w związku z ewentualnymi działaniami związanymi z przystąpieniem Bractwa do organizacji pożytku publicznego;
 4. Biuro Bractwa Kaphornowców – propozycja Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego;
 5. Prace nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi";
 6. Inne sprawy kaphornowskie.

 

Ad. 1. Kapituła przyjęła następujący plan Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców'2013, które odbędzie się na pokładzie fregaty „Dar Pomorza" w dniu 09.11.2013 r. o godz. 1200:

 1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru Pomorza");
 2. Wprowadzenie, powitanie gości oraz sprawy organizacyjne spotkania;
 3. Tematyka spotkania - „Kaphornowcy w Arktyce":
  „Arktyka – zmiany klimatu, zagrożenia i nowe wyzwania" – wystąpienie grotmaszta;
  „Rosyjska Arktyka'2013" – kpt. s/y „Barlovento II" Maciej Sodkiewicz;
  „Pod żaglami wśród polarnych wód" – kpt. Ewa Skód;
  „S/y Województwo Toruńskie na Morzu Białym" – kpt. Cezary Bartosiewicz;
  „S/y Gedania – Arktyka 2010" – kpt. Waldemar Waszczyk.
 4. Wręczenie dyplomu Bractwa Kaphornowców kapitanowi Maciejowi Sodkiewiczowi za wyprawę „Sekstant Expediton - Rosyjska Arktyka 2013";
 5. Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi" – fokmaszt Bohdan Sienkiewicz;
 6. Inne sprawy kaphornowskie;
 7. Kaphornowski poczęstunek

 

Ad. 2. Bractwo Kaphornowców uzyskało rachunek bankowy:

BRE BANK SA

Oddział Korporacyjny Gdynia

81-371 GDYNIA, ul Zygmuntowska 4

Nr rachunku: 63 1140 1153 0000 2309 2400 1002

Waluta: PLN

Kapituła złożyła podziękowanie na ręce braci Bohdana Sienkiewicza i Jacka Hałaczkiewicza za upór
i determinację oraz osobisty wkład pracy w realizację tego zadania.

 

Ad. 3. Szeroko przedyskutowano propozycję zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w związku
z ewentualnymi działaniami związanymi z przystąpieniem Bractwa do organizacji pożytku publicznego. Zaproponowano przeniesienie dyskusji na forum Bractwa Kaphornowców i ponowne rozważenie powyższej sprawy. Istnieje duża potrzeba ponownego omówienia korzyści i zagrożeń wynikających z tej działalności.

 

Ad. 4. Nie podjęto dyskusji nad problemem biura, gdyż nastąpiły działania Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, które wiążą się ze zmianą przeznaczenia obiektu wraz z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Ad. 5. Brat fokmaszt Bohdan Sienkiewicz przypominam, że już kilka miesięcy temu przekazał kapitanom Rejsów Kaphornowych komplet dokumentów po posiedzeniu Kapituły w Bydgoszczy dotyczących wydania nowej wersji „Pokłon Hornowi". Otrzymał już przykładowo pierwsze materiały i zdjęcia od załogi s/y „Asterias". Kapituła liczy, iż na Jesiennym Spotkaniu usłyszymy o stanie przygotowań materiałów od przedstawicieli wszystkich załóg. Ze względów technicznych korespondencja na ten temat powinna odbywać się za pośrednictwem skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ad. 6. W wolnych wnioskach poruszono problematykę materiałów i ekspozycji wystawy na „Darze Pomorza" dotyczącej polskich jednostek żaglowych na Hornie. Grotmaszt został upoważniony do zaprezentowanie stanowiska Kapituły dyrektorowi Centralnego Muzeum Morskiego, a dotyczącego powrotu wystawy na pokład statku muzeum.

 

Siostra Mira Urbaniak zaprezentowała stanowisko dotyczące pracy popularyzującej polskie żeglarstwo w środowiskach młodzieży szkół gdyńskich. Kapituła wyraziła przekonanie o potrzebie tego typu pracy, jednakże niezmiernie ważne są warunki prowadzenia tego typu działalności statutowej.

 

Następne posiedzenie Kapituły ustalono na przełom miesięcy listopada i grudnia 2013 roku.

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców

Kontradmirał Czesław Dyrcz

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 08.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(GDAŃSK - 08.03.2013 r.)

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 08.03.2013 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1630) w Restauracji "Gdańska" w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzony porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmował poniżej zamieszczone punkty, które przedstawiono wraz ze stosownym komentarzem:


1. Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2012-2013. (Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności).


2. Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia (propozycje). Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców zdecydowało o podjęciu dalszych prac przez Kapitułę Bractwa wraz z rozpatrzeniem możliwości zaproszenia przedstawicieli zagranicznych Bractw Kaphornowców.


3. Dyskusja i podjęcie stanowiska dotyczącego interpretacji zapisów regulaminu rejsu żeglarskiego w obszarze i poza obszarem II. Grotmaszt przedstawił problem związany
z interpretacją Regulaminu rejsu żeglarskiego wokół przylądka Horn. Interpretacja jaką dotychczas stosowano do obszaru II jest przejrzysta. W rejsie należy przeciąć równoleżnik 40oS na jednym z oceanów, następnie okrążyć przylądek Horn i wyjść z obszaru na drugim oceanie. W przypadku przejścia z Oceanu Atlantyckiego (wchodząc na nim do obszaru), okrążyć przylądek Horn i wyjść z obszaru na Oceanie Spokojnym. Powyższa problematyka wzbudziła gorącą dyskusję związaną z istotą obecnych rejsów powiązanych z opłynięciem przylądka Horn. Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców zdecydowało o podjęciu dalszych prac wyjaśniających przez Kapitułę Bractwa oraz wypracowanie ostatecznego stanowiska.

 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU - grotmasztowi kadencji 1985-1993. Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców. Treść Uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 08.03.2013 r.
w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce Komunikaty/Uchwały Bractwa.
5. Wręczenie honorowego tytułu Bractwa Kaphornowców kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1
z dnia 08.03.2013 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców Grotmaszt wręczył kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU dyplom i medal członka honorowego naszego Bractwa.


6. Wolne wnioski:
- Podkreślenia wymagają fakty związane z przyjęciem nowych członków do Bractwa Kaphornowców - złożenie ślubowania, odebranie dyplomu i chusty oraz wniesienie wymaganych opłat. Wielu zdeklarowanych kandydatów nie uczyniło tego od dłuższego czasu;
- Obserwowana jest od dłuższego czasu mała aktywność wielu członków Bractwa Kaphornowców. Końcowa faza ustanawiania konta bankowego i zmian na stronie internetowej spowoduje ukazanie czynnych członków naszego Bractwa.


7. Sprawy organizacyjne (możliwość uregulowania składek i zakupu akcesoriów Bractwa Kaphornowców).


8. Udział w uroczystości "Rejs Roku'2012" (Dwór Artusa). Podczas uroczystości m. in. została wręczona nagroda grotmaszta Kaphornowców kpt. Tomaszowi CICHOCKIEMU "Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach" - za samotne opłynięcie kuli ziemskiej na jachcie s/y "Polska Miedź".


9. Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie żółtych chust. Kapituła Bractwa Kaphornowców dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 20
z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2013 Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 32 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 08.03.2013 r., jednakże na uroczystość stawiło się zaledwie 20 nowych członków. Zostały również wręczone czerwone i żółte chusty (10) przyznane w latach poprzednich oraz laury kapitańskie dowódcom wypraw kaphornowskich.


10. Kaphornowska biesiada.

 

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Protokół z Kapituły 12.02.2013

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej - 12.02.2013 r.)


Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:


1.Potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Bractwa Kaphornowców;


2.Akceptacja miejsca i programu Walnego Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców w roku 2013;


3.Podjęcie Uchwał Kapituły Bractwa Kaphornowców dotyczących przyjęcia nowych członków i opłat wnoszonych w Bractwie Kaphornowców;


4.Propozycje zmian na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców;


5.Inne sprawy kaphornowskie.


Ad. 1. Uporządkowane zostały przez fokmaszta zapisy w KRS dające aktualnie szansę na ostateczną finalizację postulatu zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców dotyczącego założenia konta bankowego Bractwa, a co za tym idzie uproszczenie możliwości prowadzenia gospodarki finansowej. Przeprowadzono konsultacje dotyczące wyboru właściwego banku. Dalszą realizację powyższego problemu przejmuje kwestarz Bractwa.


Ad. 2. Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała o dotychczas przyjętym ceremoniale i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 8 marca 2013 roku. Przyjęto informację o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia ze względów na możliwość wykorzystania Dworu Artusa tylko w dniu 8 marca 2013 roku. W terminie statutowym Dwór Artusa jest zajęty przez wizytę parlamentarzystów Słowacji w Gdańsku. Kapituła przyjęła informację grotmaszta o planie Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców


Ad. 3. Podjęcie Uchwał Kapituły Bractwa Kaphornowców dotyczących przyjęcia nowych członków - 32 (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 20 z dnia 12.02.2013 r.) i opłat wnoszonych w Bractwie Kaphornowców (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 19 z dnia 12.02.2013 r.). Dodatkowo przyjęto, iż opłata tegoroczna za Kaphornowską Biesiadę wynosi 40,- zł.
Kapituła zwróciła uwagę na fakt, że kandydaci stają się członkami Bractwa Kaphornowców dopiero po złożeniu ślubowania i odebraniu dyplomu.


Ad. 4. Bosman przedstawił propozycje wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu strony internetowej Bractwa. Zostaną utworzone zakładki Honorowych Członków i Przyjaciół Bractwa Kaphornowców, czynnych członków oraz linki do facebooka i inne.


Ad. 5. Brat Tadeusz Jabłoński przedstawił problem dokonania oceny działalności Bractwa w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą powstania. Podniesiona problematyka będzie punktem następnej kwietniowej Kapituły Bractwa.
Dyskutowano również o wznowieniu publikacji „Pokłon Hornowi", czemu poświęcone zostanie miejsce podczas Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiono propozycję umieszczenia gwiazdy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
Następne posiedzenie Kapituły ustalono na 08.03.2013 roku o godz. 1600 bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Bractwa Kaphornowców.

Protokól z posiedzenia Kapituły 20.12.2012

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORN
(Akademia Marynarki Wojennej - 20.12.2012 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:


1.Przyznanie nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach" za rok 2012;


2.Miejsce Walnego Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców w 2013 r.


3.Informacja o propozycji nowej siedziby Bractwa Kaphornowców;


4.Wyłonienie kandydatury Bractwa Kaphornowców do drugiej edycji nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza oraz składu kapituły tej nagrody reprezentującej Bractwo Kaphornowców;


5.Inne sprawy kaphornowskie.


Ad. 1. Kapituła Bractwa Kaphornowców na podstawie art. 7 Statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącego fundowania nagród przez Bractwo oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach" za 2012 rok kapitanowi Tomaszowi CICHOCKIEMU. Kpt. Tomasz CICHOCKI jako 5-ty Polak samotnie opłynął świat. Dokonał tego w rejsie na jachcie s/y „POLSKA MIEDŹ" w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 06.05.2012 r. rozpoczynając i kończąc swój rejs we francuskim porcie BREST. Podczas rejsu, który trwał 312 dni i wiódł wokół trzech przylądków jacht pokonał około 33 tys. mil morskich i zawinął tylko do jednego portu PORTH ELIZABETH. (Uchwała nr 16 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.)


Ad. 2. Kapituła Bractwa Kaphornowców zdecydowała o dotychczas przyjętym ceremoniale i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 1 marca 2013 roku.


Ad. 3. Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz przedstawił zaproponowaną przez prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego koncepcję zagospodarowania i użytkowania pomieszczeń w Jachtklubie wraz ze STAP, POZŻ i Bractwem Kaphornowców.


Ad. 4. Kapituła podjęła uchwałę w sprawie wyboru kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza (Uchwała nr 17 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.). Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza kandydatem Bractwa Kaphornowców do drugiej edycji wyżej wymienionej nagrody wybrany został fokmaszt Bohdan SIENKIEWICZ. Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza (Uchwała nr 18 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia 20.12.2012 r.). W głosowaniu jawnym Kapituła Bractwa na przedstawicieli do kapituły wyżej wymienionej nagrody wybrała Mirę Urbaniak i Czesława Dyrcza.


Ad. 5. Instruktor Mira Urbaniak przedstawiła Kapitule informację o przeprowadzonych spotkaniach z młodzieżą gdyńskich szkół o tematyce żeglarskiej. Dyskutowano również o elektronicznym wydaniu publikacji „Pokłon Hornowi".


Następne posiedzenie Kapituły odbędzie się w pierwszej dekadzie lutego 2013 roku i poświęcone będzie formalnością przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców.

Kapituła Bractwa

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Akademia Marynarki Wojennej - 26.10.2012 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

1.Ustalono, że Doroczne Spotkanie Bractwa Kaphornowców rozpocznie się tradycyjnie o godz. 12.00, w drugą sobotę listopada, tj. 10.11.2012 r. na pokładzie „Daru Pomorza". Spotkanie poprzedzi posiedzenie Kapituły, które zaplanowano na godz. 10.00.


Program tegorocznego spotkania obejmuje:


- Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru Pomorza");
- Wprowadzenie i sprawy organizacyjne;
- Omówienie uchwały dotyczącej inicjatywy Bractwa Kaphornowców o umieszczeniu w Alei Żeglarstwa Polskiego tablicy Leonida Teligi;
- Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi" - redaktor Janusz Zbierajewski;
- Prezentacja filmu „Pan Kapitan" poświęconego kpt. ż. w. Leszkowi Wiktorowiczowi;
- Inne sprawy kaphornowskie;
- Kaphornowski poczęstunek.


2.Ustalenie listy zaproszonych gości na Doroczne Spotkanie pozostawiono Grotmasztowi.


3.Bohdan Sienkiewicz przedstawił informację dotyczącą prac nad rejestracją Bractwa jako stowarzyszenia, tj. złożenia wniosku o nadanie KRS oraz numeru konta bankowego.
Bezanmaszt wyraził również zaniepokojenie brakiem postępów prac nad uaktualnionym wydaniem książki pt.: „Pokłon Hornowi". W związku z powyższym, przy najbliższej nadarzającej się okazji, zostanie zadane redaktorowi książki kpt. Jackowi Zbierajewskiemu pytanie: „Czy w dalszym ciągu jest zainteresowany jej redakcją?"


4.Waldemar Waszczyk poruszył problem ożywienia strony Internetowej Bractwa.


5.Bohdan Sienkiewicz zapoznał Kapitułę z propozycją Prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego dotyczącą powołania do życia „Gdyńskiego Centrum Wychowania Żeglarskiego", w którego budynku, w przyszłości nową siedzibę mogłoby mieć Bractwo. Kapituła podjęła gotowość do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie.


6.Jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą propozycji Grotmaszta w sprawie wystąpienia z wnioskiem (podjęcia stosownych działań) o umieszczeniu w Alei Żeglarstwa Polskiegow Gdyni tablicy upamiętniającej kpt. Leonida Teligę.

WZ Bractwa - Gdańsk 02.03.2012r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(GDAŃSK – 02.03.2012 r.)

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 02.03.2012 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1530) w Restauracji „Gdańska" w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzony porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmował:

 

1. Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2011-2012 (Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności);

 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców Jego współtwórcom: Zenonowi GRALAKOWI i Tadeuszowi JABŁOŃSKIEMU. Laudacji dokonali bracia Bohdan SIENKIEWICZ i Bogdan BERGRIN. Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców. Treść Uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce Komunikaty/Uchwały Bractwa;

 

3. Wolne wnioski.
- Brat Cezary BARTOSIEWICZ przedstawił propozycję zmian w statucie Bractwa Kaphornowców w artykułach 22 i 28. Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie przedstawione zmiany i przyjęto Uchwałę Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 2 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie zmian w statucie Bractwa Kaphornowców (uchwała znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce  Komunikaty/Uchwały Bractwa);
- Brat Bogdan BERGRIN przedstawił problem dotyczący terminowego wnoszenia opłat składek członkowskich;
- Grotmaszt poinformował o pracach związanych z uzyskaniem konta, KRS i potrzebie dyskusji dotyczącej kształtu i funkcjonowania Bractwa w obecnych uwarunkowaniach;
- Siostra Mira URBANIAK podzieliła się uwagami dotyczącymi działalności stowarzyszeń związanych z ideą bractwa Kaphornowców w Holandii, rozumowania „instytucji" przyjaciel bractwa oraz przekazała uwagi dotyczące festiwalu SHANTIES'2012 w Krakowie;

 

4. Sprawy organizacyjne (regulowanie składek i zakup akcesoriów Bractwa Kaphornowców);

 

5. Udział w uroczystości "Rejs Roku 2011" (Dwór Artusa). Podczas uroczystości m. in. została wręczona nagroda grotmaszta Bractwa Kaphornowców kpt. Piotrowi KUŹNIAROWI (przedstawicielom załogi) za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expeditions" z dziesięcioosobową załogą. Jacht, rozpoczynając i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem, który kiedykolwiek żeglował po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi górami lodowymi.

 

6. Wręczenie honorowych tytułów Bractwa Kaphornowców zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców;

 

7. Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie czerwonej chusty. Kapituła Bractwa Kaphornowców wraz z grotmasztem kadencji 1985-1993 kapitanem Aleksandrem KASZOWSKIM dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 14 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2012 roku oraz Decyzji Grotmaszta Bractwa Kaphornowców Nr 1/2012 z dnia 07.02.2012 r. w sprawie nadania przywileju używania imienia „Albatros Hornu" i noszenia czerwonej chusty. Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 56 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 02.03.2012 r. Zostały również wręczone czerwone i żółte chusty przyznane w latach poprzednich oraz laury kapitańskie dowódcom wypraw kaphornowskich.

 

8. Kaphornowska biesiada.


GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Protokół z posiedzenia Kapituły Bractwa z dn. 25.01.2012

Protokół z posiedzenia Kapituły Bractwa w dniu 25 stycznia 2012 roku.

 

W obradach pod przewodnictwem Grotmaszta kontradmirała Czesława Dyrcza wzięli udział: Bezanmaszt Mariusz Mięsikowski, Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz, Kwestarz Jacek Hałaczkiewicz, Instruktor Mira Urbaniak, Żaglomistrz Cezary Bartosiewicz, Bosman Andrzej Liziniewicz, Hubert Latoś z Kontrol Mesy i Jerzy Wąsowicz z Sądu Pokładowego.

 

 1. Porządek dzienny przewidywał:
 2. Przyznanie Nagrody Bractwa Kaphornowców „Rejs Roku 2011";
 3. Przyjęcie kandydatury Bractwa Kaphornowców do nagrody im. Kpt. Leszka Wiktorowicza;
 4. Omówienie organizacji Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców w dniu 02.03.2012 roku;
 5. Przyjęcie nowych członków;
 6. Podjęcie uchwał;
 7. Sprawy inne.

 

W punkcie pierwszym po dyskusji i obejrzeniu filmu wideo z wyprawy zdecydowano, że „Nagrodę Grotmaszta Rejs Roku 2011" otrzymuje kpt. jacht. Piotr Kuźniar za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition" z dziesięcio-osobową załogą. Startując i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem kiedykolwiek żeglującym po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym oraz licznymi górami lodowymi.


W punkcie drugim, po szerokim omówieniu jedynej zgłoszonej kandydatury, do Kapituły nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza, polecając jej zgłoszenie wraz z uzasadnieniem Fokmasztowi w regulaminowym terminie do 7 lutego 2012.


W punkcie trzecim zdecydowano, że Doroczne Walne Zgromadzenie rozpocznie się 02.03.2012 roku o godz. 15.00 w pierwszym i 15.15 drugim terminie, tradycyjnie w Restauracji „Gdańskiej" ul. Św. Ducha w Gdańsku. W pierwszym punkcie Grotmaszt przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Bractwa Kaphornowców. Poczym tytuły Członka Honorowego Bractwa zostaną wręczone Braciom Zenonowi Gralakowi i Tadeuszowi Jabłońskiemu, inicjatorom powstania Bractwa Kaphornowców . Na godz. 17.00 przenosimy się na Galę „Rejs Roku 2011" do Dworu Artusa. Po jej zakończeniu wracamy do „Gdańskiej" na uroczyste przyjęcie nowych członków i kaphornowski poczęstunek.


W punkcie czwartym przeanalizowano wszystkie otrzymane zgłoszenia rejsów kaphornowych i deklaracje przystąpienia do Bractwa, ujawniając wszelkie niejasności i nieformalności. Podjęto decyzję, iż ogłoszenie ostatecznej listy przyjmowanych kandydatów do Bractwa Kaphornowców oraz kaphornowców otrzymujących czerwoną chustę nastąpi po 2 lutego, kiedy to mija statutowy termin zgłoszeń. Stosowna uchwała umieszczona zostanie na stronie internetowej Bractwa.


W punkcie szóstym omówiono sprawy związane z uporządkowaniem KRS i założeniem konta Bractwa. „Mapę drogową" załatwienia obu spraw podjął się przygotować pilnie brat Cezary Bartosiewicz.


Pełne informacje związane z Dorocznym Walnym Zgromadzeniem i przyjęciem nowych członków mają się, bez zbędnej mitręgi, pojawić na stronie internetowej Bractwa.


W innych sprawach zatwierdzono wzór i wykonanie zapinki do chusty kaphornowej dla kapitanów rejsów kaphornowych oraz spinki do kaphornowskiego krawata.

 

Protokółował: Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz Gdynia, 27.01.2012 r.

Protokół z posiedzenia Kapituły 12.11.2011r.

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW

(Statek muzeum „DAR POMORZA" – 12.11.2011 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

 1. Rozpatrzenie zmian w programie Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców'2011;
 2. Zapoznanie ze stanowiskiem kpt. Waldemara Waszczyka w sprawach:
  - sposobu nadawania tytułu „Przyjaciel Bractwa";
  - formy wyróżniania kapitana załóg kaphornowych „Laurem Kapitańskim".
 3. Dyskusja na temat znaczka „Przyjaciela Bractwa" i „Honorowego Członka Bractwa";
 4. Dyskusja nad wnioskiem Andrzeja Liźniewicza w sprawie unormowania zasad współpracy członków Kapituły Bractwa w zakresie opracowywania uchwał, decyzji i protokołów z posiedzeń;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa do Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza.

 

Ad.1. Grotmaszt przedstawił propozycję zmian w programie spotkania polegającą na zamianie kolejności realizacji przedsięwzięć. Zgodnie z przedstawioną propozycją informacja redaktora Janusza Zbierajewskiego o wznowieniu prac nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi" zostanie przedstawiona przed relacją z rejsu dookoła przylądka Horn s/y „Solanus". Jednocześnie Grotmaszt poinformował, że na wręczeniu tytułu „Przyjaciela Bractwa Kaphornowców" – Prezydentowi Miasta Gdyni, pana Wojciech Szczurka reprezentować będzie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pani Joanna Zielińska. W związku z tym zaproponowano aby w dniu dzisiejszym przekazać na ręce pani Zielińskiej jedynie plakietkę pamiątkową, natomiast przekazania dyplomu nadającego tytuł „Przyjaciel Bractwa Kaphornowców" panu Prezydentowi dokona delegacja Kapituły Bractwa w innym terminie. Propozycja została przyjęta. Grotmaszt zaapelował, na prośbę dyrektora Muzeum Morskiego w Gdańsku o zakończenie spotkania o godz. 13.30.

Uzupełniono również porządek Spotkania w punkcie inne sprawy o przekazanie Bractwu przez autora, kpt. Michała Bogusławskiego książki pt.: „99 węzłów pod Hornem", relacji z rejsu wokół Przylądka Horn s/v „Zjawa IV".

 

Ad.2. Grotmaszt przedstawił komentarz przesłany (e-mail) przez kpt. Waldemara Waszczyka odnoszący się do dyskusji podjętej na poprzednim (17.10.2011 r.) posiedzeniu Kapituły Bractwa dotyczącej sposobu nadawania tytułu „Przyjaciel Bractwa" oraz formy wyróżniania kapitana załóg kaphornowych „Laurem Kapitańskim".

W wyniku dyskusji uzgodniono (przegłosowano jednomyślnie):

 1. w sprawie nadawania tytuł „Przyjaciel Bractwa Kaphornowców" postępować zgodnie z art. 10 statutu Bractwa; tytuł nadawać na mocy decyzji Kapituły Bractwa;
 2. w sprawie „Lauru Kapitańskiego", że będzie on przedstawiał odznakę Bractwa otoczoną wieńcem laurowym i przyjmie formę zapinki do chusty; w tym celu zostanie przygotowany regulamin oraz stosowna uchwała, wprowadzająca regulamin oraz wzór zapinki – termin realizacji kolejne posiedzenie Kapituły.

 

Ad.3. W wyniku dyskusji uzgodniono jednomyślnie, że nie ma potrzeby wprowadzania znaczka wyróżniającego „Przyjaciela Bractwa Kaphornowców" oraz „Honorowego Członka Bractwa".

„Przyjaciel Bractwa Kaphornowców" otrzymuje dyplom okolicznościowy, a „Honorowy Członek Bractwa" zostaje wyróżniony chustą koloru żółtego oraz odznaką Bractwa i otrzymuje takie same przywileje jak członek zwyczajny. Również w tej sprawie zostanie podjęta stosowna uchwał na najbliższym posiedzeniu Kapituły Bractwa.

 

Ad.4. W odniesieniu się do wniosku Andrzeja Liziniewicza ustalono, że w celu usprawnienia informowania członków Bractwa o pracach kapituły Bractwa, w tym protokołach z posiedzeń, podejmowanych decyzjach, uchwałach oraz innych ważnych dla Bractwa sprawach, materiały informacyjne, umieszczane następnie na stronie Internetowej Bractwa (www.bractwo-kaphornowcow.pl) będą przekazywane niezwłocznie. Za opracowywanie uchwał i decyzji odpowiedzialnym zobowiązał się być Bezanmaszt. Protokoły z posiedzeń Kapituły Bractwa sporządzać będzie wskazany każdorazowo przez Grotmaszta członek Kapituły.

 

Ad.5. Podjęto uchwałę nr 10 Kapituły Bractwa Kaphornowców w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza. W głosowaniu jawnym Kapituła Bractwa na przedstawicieli Bractwa do kapituły wyżej wymienionej nagrody jednomyślnie wybrała:

 • Czesława Dyrcza;
 • Bohdana Sienkiewicza.

Warunki wstąpienia do Bractwa

Aktualności i komunikaty

Nasi partnerzy

logo zeglarski-info

logo kujawsko pomorskie
Partner Programu Kurs na Horn

Zapraszamy do kontaktu

Bractwo Kaphornowców


lokalizacja

Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia

Adres do korespondencji !


lokalizacja

Bractwo Kaphornowców
ul. Łokietka 3
87-100 Toruń

mail

skryba@bractwo-kaphornowcow.pltelefon

+48 601 655 155 - Grotmaszt


telefon

+48 601 672 830 - Skryba

Numer konta bankowego Bractwa
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia
81-371 Gdynia, ul, Zygmuntowska 4
63 1140 1153 0000 2309 2400 1002

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Bractwo Kaphornowców z siedzibą pod adresem Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

*Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

codedevelopers | Polityka cookies
facebook

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Bractwo Kaphornowców z siedzibą pod adresem Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

*Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

codedevelopers | Polityka cookies
facebook
--!>