Sprawozdania z działalności

aktualnosci-head

Walne zgromadzenie Bractwa - Gdańsk 07.03.2014

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW

(GDAŃSK – 07.03.2014 r.)

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 07.03.2014 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1600) w Restauracji „Fahrenheit" w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzono porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmujący poniżej zamieszczone punkty przedstawione wraz z komentarzem:

 

1.Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2013-2014. (Sprawozdanie umieszczono w dniu 06.03.2014 r. na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności).

 

2.Informacja grotmaszta o przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców.
Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców tj. w Kościele św. Jakuba w Gdańsku pod tablicą Kaphornowców, na Cmentarzu Srebrzysto – na grobach Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego, na Cmentarzu Witomińskim na grobie Grotmaszta Leszka Wiktorowicza i pod pomnikiem „Tym, co odeszli na wieczna wachtę" na Bulwarze Nadmorski w Gdyni.

 

3.Zapoznanie z decyzją Kapituły w sprawie nadania tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego – Panu dr. inż. Jerzemu LITWINOWI.
Kapituła Bractwa Kaphornowców na posiedzeniu w dniu 07.03.2014 r. nadała tytuł „Przyjaciela Bractwa Kaphornowców dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego – Panu dr. inż. Jerzemu Litwinowi za identyfikowanie się z celami i zadaniami Bractwa, postawę aktywnego współdziałania, w tym szczególnie za udzielaną gościnę na pokładzie „Dar Pomorza".

 

4.Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia.
Fokmaszt Bohdan SIENKIEWICZ poinformował Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców o podjętych pracach nad redakcją nowego wydania „Pokłon Hornowi" oraz planie wydawniczym. Szczególna uwaga została zwrócona na konieczność zamknięcia terminu przedstawiania brakujących materiałów z żeglarskich wypraw na Horn. Wydanie książki wiąże się z obchodami czterdziestolecia powstania Bractwa Kaphornowców. Hasło obchodów: „Od Bydgoszczy po Gdynię".

 

5.Wolne wnioski:
Obserwowana jest od dłuższego czasu mała aktywność wielu członków Bractwa Kaphornowców. Obchody czterdziestolecia powstania Bractwa SA doskonałą okazją do czynnego włączenia się w pracę naszego Bractwa.
Czesław Dyrcz przedstawił informację o zbliżającym się zakończeniu w 2015 r. drugiej kadencji na stanowisku grotmaszta Bractwa Kaphornowców, która to kończy jego działalność. Grotmaszt zwrócił się do całego środowiska polskich Kaphornowców o rozpoczęcie dyskusji nad propozycją przedstawienia nowego kandydata na funkcję grotmaszta w najbliższym czasie oraz przyszłościowe spojrzenie na kształt Bractwa Kaphornowców.

 

6.Sprawy organizacyjne (regulowanie składek i zakup akcesoriów Bractwa Kaphornowców).

 

7.Udział w uroczystości "Rejs Roku 2013" (Dwór Artusa). Podczas tegorocznej żeglarskiej gali została wręczona nagroda grotmaszta Kaphornowców kpt. Cezaremu BARTOSIEWICZOWI „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach" – za na jachcie s/y „Województwo Toruńskie".

 

8.Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie żółtych chust.
Kapituła Bractwa Kaphornowców dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 22 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 roku. Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 25 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 07.03.2014 r., jednakże na uroczystość nie stawili się wszyscy nowi członkowie. W tym roku po raz pierwszy przyjęcie nowych członków Bractwa nastąpiło podczas uroczystości REJS ROKU

 

9.Kaphornowska biesiada.

 

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Kapituła z 29.01.2014

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej – 29.01.2014 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

  1. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 wraz z ustaleniem programu;
  2. Prace nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi";
  3. Podjęcie uchwał o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 i wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 roku ;
  4. Inne sprawy kaphornowskie.

 

Ad. 1. Kapituła przyjęła następujący porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014, które odbędzie się w dniu 07.03.2014 r. o godz. 1530 (drugi termin godz. 1600) w restauracji „Fahrenheit" i Dworze Artusa w Gdańsku na Długim Targu oraz uroczystości towarzyszących Walnemu Zgromadzeniu:

 

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):
10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomińskim (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczna wachtę").
15.30 (pierwszy termin) i 16.00 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2014 (Restauracja „Fahrenheit").

 

Program Walnego Zgromadzenia:

  • Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za miniony rok;
  • Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia;
  • Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek oraz zakupu znaczków, krawatów i plakietek Bractwa Kaphornowców.

17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2013 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.

18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Fahrenheit").

 

Ad. 2. Brat fokmaszt Bohdan Sienkiewicz wraz z redaktor Aleksandrą Mucek przekazali informacje dotyczące stanu zawansowania prac nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi". Przekazywanie materiałów do publikacji nie nasuwa zaniepokojenia. Wodowanie książki odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 14.06.2014 r. i będzie połączone z obchodami 40. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców. Rocznica powstania Bractwa Kaphornowców uczczona zostanie również podczas zlotu żaglowców w porcie Gdynia w dniu 16.08.2014 r. na pokładzie „Daru Pomorza"

 

Ad. 3. Kapituła po rozpatrzeniu wniosków podjęła uchwałę o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców. W tym roku w szeregi naszego Bractwa wstąpi 20 Kaphornowców z żółtymi chustami (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 22 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 r.). Wraz z uchwałą o przyjęciu nowych członków Kapituła przyjęła uchwałę o wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2014 r. (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 23 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 r.). Wysokość składek nie ulega zmianie, jednakże wpisowe zostaje podniesione do kwoty 120 PLN.

 

Ad. 4. W wolnych wnioskach poruszono problematykę materiałów i ekspozycji wystawy na „Darze Pomorza" dotyczącej polskich jednostek żaglowych na Hornie oraz mobilnej wystawy Bractwa Kaphornowców. Grotmaszt wraz z fokmasztem zostali upoważnieni do zaprezentowanie stanowiska Kapituły dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego. Spotkanie z dyrektorem NMM odbędzie się 18.02.2014 r. w siedzibie muzeum.

 

Następne posiedzenie Kapituły ustalono na przełom miesięcy marca i kwietnia 2014 roku.

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców
Kontradmirał Czesław Dyrcz

DOROCZNE SPOTKANIE BRACTWA KAPHORNOWCÓW 2013

DOROCZNE SPOTKANIE BRACTWA KAPHORNOWCÓW'2013
(GDYNIA, Statek muzeum „DAR POMORZA" – 09.11.2013 r.)

 

Wiodącym tematem Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców'2013 była problematyka związana z obecnością i rejsami polskich Kaphornowców na Morze Arktyczne – „Kaphornowcy w Arktyce".

 

cap-2013-spotkanie1

 

Program spotkania obejmował:
1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru
Pomorza");


2. Wprowadzenie, powitanie gości oraz sprawy organizacyjne spotkania przedstawione zostały przez grotmaszta;
· Grotmaszt odczytał list od sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – pana ministra Grzegorza Karpińskiego;
· Powitanie Pani Joanna Zielińska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni;
· Powitanie przedstawiciela Dowódcy Marynarki Wojennej RP;
· Powitanie przedstawicieli Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Stowarzyszenia Starszych Mechaników;
· Powitanie prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego – pana prof. kpt. ż.w. Daniela Dudę;
· Podziękowanie dla Centralnego Muzeum Morskiego na ręce dyrektora i kapitana „Daru Pomorza";
· Powitanie wszystkich Sióstr i Braci Kaphornowców.


3. Tematyka spotkania - „Kaphornowcy w Arktyce":
▪ „Arktyka – zmiany klimatu, zagrożenia i nowe wyzwania" – wystąpienie grotmaszta; pobierz prezentację
▪ „Rosyjska Arktyka'2013" – kpt. s/y „Barlovento II" Maciej Sodkiewicz;
▪ „Pod żaglami wśród polarnych wód" – kpt. Ewa Skut;
▪ „S/y Gedania – Arktyka 2010" – kpt. Waldemar Waszczyk;
▪ „S/y Naszachata na wodach Arktyki" – członek załogi Nerkowski;
▪ „S/y Województwo Toruńskie na Morzu Białym" – kpt. Cezary Bartosiewicz;
▪ „Arktyka w naszej pamięci" - wystąpienie siostry Miry Urbaniak.

 

cap-2013-spotkanie2

 

4. Grotmaszt w imieniu Bractwa Kaphornowców wręczył dyplom kapitanowi Maciejowi Sodkiewiczowi za wyprawę „Sekstant Expediton - Rosyjska Arktyka 2013";

 

cap-2013-spotkanie3

 

5. Propozycja obchodów 40. rocznicy utworzenia Bractwa Kaphornowców (Obchody pod hasłem - Od Bydgoszczy po Gdynię) oraz informacja Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni Pani Joanny Zielińskiej o organizacji Zlotu Żaglowców w 2014 roku – 40 lat po Operacji Żgiel'1974
w Gdyni;


6. Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi" przekazał fokmaszt Bohdan
Sienkiewicz. Harmonogram realizacji pozycji obejmuje złożenie przez kapitanów jednostek hornowych relacji oraz zdjęć do końca 2013 r. Okres początku 2014 roku to redakcja pozycji
i w czerwcu jej wydanie. Część gdyńska obchodów 90. rocznicy Bractwa Kaphornowców podczas zlotu żaglowców w Gdyni – Sail Gdynia'2014 w dniu 16.08.2014 r.;

 

7. Inne sprawy kaphornowskie, w których wystąpił brat Piotr Bigaj z Bydgoszczy przedstawiając propozycję obchodów 40. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców zgodnie z hasłem - Od Bydgoszczy po Gdynię. Uroczystości wodowania książki „Pokłon Hornowi" (wydanie II)
w Bydgoszczy w dniu 14.czerwca 2014 r.;


8. Kaphornowski poczęstunek.

 

cap-2013-spotkanie4

 

GROTMASZT BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Kontradmirał Czesław DYRCZ

Warunki wstąpienia do Bractwa

Aktualności i komunikaty

Nasi partnerzy

logo zeglarski-info

logo kujawsko pomorskie
Partner Programu Kurs na Horn

Zapraszamy do kontaktu

Bractwo Kaphornowców


lokalizacja

Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia

Adres do korespondencji !


lokalizacja

Bractwo Kaphornowców
ul. Łokietka 3
87-100 Toruń

mail

skryba@bractwo-kaphornowcow.pltelefon

+48 601 655 155 - Grotmaszt


telefon

+48 601 672 830 - Skryba

Numer konta bankowego Bractwa
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia
81-371 Gdynia, ul, Zygmuntowska 4
63 1140 1153 0000 2309 2400 1002

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Bractwo Kaphornowców z siedzibą pod adresem Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

*Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

codedevelopers | Polityka cookies
facebook

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Bractwo Kaphornowców z siedzibą pod adresem Statek Muzeum - “Dar Pomorza”
Al. Jana Pawła II (Basen Prezydenta)
81-345 Gdynia
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

*Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

codedevelopers | Polityka cookies
facebook
--!>